Digitalisering

Få overblik over hvordan Busines Rebild kan hjælpe dig med digitalisering i din virksomhed.

Digitalisering betyder, kort fortalt, at en virksomheds rutiner og systemer forbedres ved hjælp af af digitale værktøjer og teknologier. 

Det overordnede mål med en digitaliseringsprocess er altid en styrkelse af virksomheden. De konkrete aktiviteter og det konkrete udbytte kan variere fra virksomhed til virksomhed. Mange virksomheder fokuserer på:

 • En data-drevet styrkelse af forretningen. Med digitalisering følger data. Ved hjælp af data kan du analysere på salg, indkøb, effektivitet, fejlrater, etc - og iværksætte nye initiativer, der løbende kan hjælpe virksomhedens til at optimere processer, baseret på faktuelle data snarere end mavefornemmelser
   
 • Dokumentation af processer. Mange virksomheder får aldrig defineret deres processer ordentlig – og viden forlader virksomheden ved fratrædelser eller opsigelser. En digitaliseringsprocess kan gøre viden i virksomheden mindre afhængig af enkeltpersoner.
   
 • Skabelse af ny værdi til virksomheden. Digitalisering kan lede til nye produkter. Systematiseringen af viden og processer kan give virksomheden mulighed for at tilbyde nye produkter.
   
 • Frigørelse af ressourcer til nye opgaver. Manuelle processer kan ofte automatiseres, så medarbejdere kan opkvalificeres og løse vigtigere opgaver i virksomheden.
   
 • Øget kvalitet af arbejde og produkter. Digitalisering kan give nye værktøjer til kvalitetskontrol og -styring, og til bedre at realisere medarbejderes fulde potentiale. 
   

Er digitalisering komplekst - og dyrt?

Digitalisering kan potentielt kan have indflydelse på mange funktioner og aktiviteter i en virksomhed. Derfor kan digitaliseringsprojekter også blive komplekse og tunge i både tid og omkostninger. Idet digitalisering af virksomhedens rutiner og systemer altid medfører en investering, er det vigtigt at have et skarpt øje for den reelle gevinst ved en digitalisering, kontra investeringen. Uanset målet, skal denne give mening.

"Hemmeligheden" bag successfuld digitalisering er at tackle udfordringerne i den rigtige rækkefølge; Pluk de lavest hængende frugter først. Digitaliser hvor det er enkelt og mindre omkostningstungt. Når organisationen har fået udbytte af processen, kigger man på at tackle næste udfordring.

Digitalisering kan sagtens foregå i det små, med stort udbytte. Det vigtige er at oparbejde en forståelse for fordele kontra omkostninger og at være åben for nyskabelse.

Tips til digitalisering:

 • Vælg de rigtige samarbejdspartnere omkring digitalisering. 
 • Vælg en agil tilgang. Dvs; små projekter, som hurtigt kan ændres i takt med at du og din organisation bliver klogere.
 • Brug gerne eksterne partnere, men oparbejd egne digitale kompetencer.
 • Vær åben for nye metoder, processer og arbejdsgange.
   

Erhvervsfremmemidler relevant for digitalisering:

Der findes en mængde erhvervsfremme-rettede tilskudsprogrammer, som kan være aktuelle for din virksomheds digitalisering. Vi holder løbende øje med de mest interessante, og lister dem her:

SMV Digital

Et program, hvor du kan få hjælp til digital omstilling af din virksomhed og til at styrke dit online salg via programmets e-handelscenter.

VIP/VIP+

Tiltænkt dig, hvis dit lokale erhvervskontor vurderer, at der er et potentiale for at din virksomhed kan vækste, både i omsætning og med eventuelle medarbejdere.

Vilje Til Vækst Rådgivning

 rådgivning af eksperter samt en konkret handlingsplan til realisering af jeres digitale udviklingsmuligheder.

DigitaliseringsBoost

Et landsdækkende program fra Erhvervshusene, hvor du som SMV kan få støtte til udvikling af nye løsninger inden for digitalisering og Industri 4.0.

Innobooster

Tilskud til virksomheder, der ønsker at udvikle og markedsmodne et nyt produkt, en ny service eller forbedre en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne og skaber vækst.

Hvordan kan Business Rebild hjælpe dig videre?

Thomas Nielsen

Thomas Nielsen er din digitaliseringskonsulent hos Business Rebild. Thomas har arbejdet med IT og tech i mange år, og har derfor stor indsigt i brugen af digitale teknologier og værktøjer i kommercielt regi. Du kan bruge Thomas som din sparringspartner i forhold til digitalisering af din virksomhed:

 • Råd og vejledning omkring digitaliseringsmuligheder i DIN virksomhed.

 • Sparring omkring muligheder og udfordringer

 • Hjælp til valg af samarbejdsparnere

 • Adgang til erhvervsfremmemidler, som kan delfinansiere din digitalisering.

Kontakt Thomas i dag på 41 77 72 51 / thni@rebild.dk, og få en snak om dine muligheder indenfor digitalisering.

Menu