Arbejdsfordeling, hjemsendelse og lønkompensation

I forbindelse med den ekstraordinære situation som mange virksomheder står i lige nu grundet Corona-virus, har regeringen givet muligheder for forskellige foranstaltninger, som forhåbentligt kan bistå din virksomhed.

Nedenfor kan du læse om ordningerne og gå direkte til informationssiderne. 

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Rebild via Rebild Kommune på telefon 9988 9988. De vil være behjælpelig med at sende dig til den rette medarbejder.

Arbejdsfordeling

Oplever du nedgang i produktionen eller ordrer, har du mulighed for at lave en arbejdsfordeling.

For at kunne lave en fordeling skal det omfatte en hel virksomhed, afdeling eller produktionsenhed. Et eksempel kan være, at 5 medarbejdere arbejder i lige uger og 5 andre i ulige uger. I de uger, hvor de ikke arbejder, får de dagpenge.

Fagforbundene skal altid godkende en fordeling, og så er det jobcenteret i virksomhedens hjemkommune, som tager over. I forbindelse med en fordeling skal virksomhederne udfylde blanketter på alle medarbejdere, som skal sendes til jobcenteret. 

Læs mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Hjemsendelse uden løn

Har din virksomhed overenskomst med 3F, vil der for flere områder være mulighed for at sende medarbejdere hjem uden løn. Dette gælder kun, hvis din virksomhed ingen opgaver har.

For at sikre at du kan hjemsende medarbejdere, skal du kontakte 3F og høre nærmere. 

Er medarbejderne medlem af en a-kasse, vil de modtage dagpenge eller ledighedsydelse (for fleksjobbere). Er medarbejderne ikke medlem af en a-kasse, kan de ansøge om kontanthjælp. Hvis de opfylder kriterierne herfor, vil de få denne ydelse under hjemsendelse.
 

Ved spørgsmål om ansøgning om kontanthjælp kontakt Rebild Kommune på telefon 9988 9988.

Trepartsaftalen om lønkompensation

Du vil kunne sende dine medarbejdere hjem og ansøge om kompensation for udgiften. Der skal søges online. Læs mere om hvad der skal til på Virksomhedsguiden.dk
 

Hjælpepakke til dig som er selvstændig, freelancer eller ikke-lønmodtager 

Regeringen og alle partierne i Folketinget har indgået en ny aftale, som skal hjælpe selvstændige, freelancere og dem, som ikke er lønmodtagere. En aftale som skal holde hånden under erhvervslivet - en aftale som kan hjælpe mange erhvervsdrivende i Rebild Kommune. Der er hjælp at hente for din virksomhed i denne svære tid. 

Se hvordan du skal søge på Virksomhedsguiden.dk

Menu