Arbejdsfordeling, hjemsendelse og lønkompensation

I forbindelse med den ekstraordinære situation som mange virksomheder står i lige nu grundet COVID19, har regeringen givet muligheder for forskellige foranstaltninger, som forhåbentligt kan bistå din virksomhed.

Nedenfor kan du læse om ordningerne og gå direkte til informationssiderne. 

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Rebild via Rebild Kommune på telefon 9988 9988. De vil være behjælpelig med at sende dig til den rette medarbejder.

Arbejdsfordeling

Oplever du nedgang i produktionen eller ordrer, har du mulighed for at lave en arbejdsfordeling.

For at kunne lave en fordeling skal det omfatte en hel virksomhed, afdeling eller produktionsenhed. Et eksempel kan være, at 5 medarbejdere arbejder i lige uger og 5 andre i ulige uger. I de uger, hvor de ikke arbejder, får de dagpenge.

Fagforbundene skal altid godkende en fordeling, og så er det jobcenteret i virksomhedens hjemkommune, som tager over. I forbindelse med en fordeling skal virksomhederne udfylde blanketter på alle medarbejdere, som skal sendes til jobcenteret. 

Læs mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Hjemsendelse uden løn

Har din virksomhed overenskomst med 3F, vil der for flere områder være mulighed for at sende medarbejdere hjem uden løn foreløbigt frem til den 29.03.2020. Dette gælder kun, hvis din virksomhed ingen opgaver har.

For at sikre at du kan hjemsende medarbejdere, skal du kontakte 3F og høre nærmere. 

Er medarbejderne medlem af en a-kasse, vil de modtage dagpenge eller ledighedsydelse (for fleksjobbere). Er medarbejderne ikke medlem af en a-kasse, kan de ansøge om kontanthjælp. Hvis de opfylder kriterierne herfor, vil de få denne ydelse under hjemsendelse.
 

Ved spørgsmål om ansøgning om kontanthjælp kontakt Rebild Kommune på telefon 9988 9988.

Jobcentret er lige nu ved at undersøge, om der i forbindelse med hjemsendelser uden løn skal foreligge dokumentation fra jer som virksomhed.

Trepartsaftalen og lønkompensation

Du vil kunne sende dine medarbejdere hjem og ansøge om kompensation for udgiften. Der skal søges online, hvilket først forventes at være tilgængeligt fra midten af uge 13. Vi vil løbende opdatere informationerne. 

Læs mere på Virksomhedsguiden.dk
 

Hjælpepakke til dig som er selvstændig, freelancer eller ikke- lønmodtager 

Regeringen og alle partierne i Folketinget har indgået en ny aftale, som skal hjælpe selvstændige, freelancere og dem, som ikke er lønmodtagere. En aftale som skal holde hånden under erhvervslivet - en aftale som kan hjælpe mange erhvervsdrivende i Rebild Kommune. Der er hjælp at hente for din virksomhed i denne svære tid. 

Aftalen indeholder nogle helt centrale punkter, som kan være relevante for din virksomhed. I nedenstående kan du se et udsnit af disse punkter:  

  • Kompensation til selvstændige og freelancere, som oplever minimum 30 procent fald i deres omsætning. Kompensationen vil udgøre 75 procent af det forventede omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned per ejer – er der en medhjælpende ægtefælle, kan de også indgå i ordningen. Ordningen vil gælde i tre måneder fra den 9. marts til 9. juni 2020. 
  • Kompensation for virksomheders faste udgifter. Det gælder for virksomheder, der har mindst 40 procent omsætningstab. Kompensationen udgør mellem 25 og 80 procent, afhængig af størrelsen på omsætningsnedgangen.
  • Øget adgang til eksportkredit for små og mellemstore eksportvirksomheder. De får mulighed for at tage nye lån gennem Danmarks Eksportkredit.
  • Rammen for statsgaranterede låneordninger forhøjes for store, mellemstore og små virksomheder.

Du kan læse hele aftalens indhold via Finansministeriets hjemmeside.
 

Menu