Arbejdsfordeling, hjemsendelse og lønkompensation

Med den ekstraordinære situation som mange virksomheder står i lige nu på grund af Corona-virus, er der muligheder for forskellige ordninger, som forhåbentligt kan hjælpe din virksomhed.

Ny midlertidig ordning med arbejdsfordeling

For at undgå afskedigelser på det private arbejdsmarked efter udløbet af lønkompensationsordingen, igangsættes en ny supplerende ordning om arbejdsfordeling fra 14. september 2020 og indtil 31. december 2020.

Læs mere om den midlertidige ordning

Har du spørgsmål, kontakt Jobcenter Rebild på telefon 9988 9988.

Arbejdsfordeling

Oplever du nedgang i produktionen eller ordrer, har du mulighed for at lave en arbejdsfordeling.

For at kunne lave en fordeling skal det omfatte en hel virksomhed, afdeling eller produktionsenhed.

Et eksempel kan være, at 5 medarbejdere arbejder i lige uger og 5 andre i ulige uger. I de uger, hvor de ikke arbejder, får de dagpenge.

Fagforbundene skal altid godkende en arbejdsfordeling. Virksomheden skal udfylde blanketter på alle medarbejdere og anmelde arbejdsfordelingen til jobcenteret i virksomhedens kommune. 

Læs mere om den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning

Læs mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Hent blanketter på Jobnet til Arbejdsfordeling

Hjemsendelse uden løn

Hvis din virksomhed har overenskomst med 3F, vil der for flere områder være mulighed for at sende medarbejdere hjem uden løn. Dette gælder kun, hvis din virksomhed ingen opgaver har.

For at sikre at du kan hjemsende medarbejdere, skal du kontakte 3F og høre nærmere. 

Er medarbejderne medlem af en a-kasse, vil de modtage dagpenge eller ledighedsydelse (for fleksjobbere). Er medarbejderne ikke medlem af en a-kasse, kan de ansøge om kontanthjælp. Hvis de opfylder kriterierne herfor, vil de få denne ydelse under hjemsendelse.
 

Ved spørgsmål om ansøgning om kontanthjælp kontakt Rebild Kommune på telefon 9988 9988.

Lønkompensation

Læs mere om lønkompensationsordningen på Virksomhedsguiden.dk

Hjælpepakke til dig som er selvstændig, freelancer eller ikke-lønmodtager 

Regeringen og alle partierne i Folketinget har indgået en ny aftale, som skal hjælpe selvstændige, freelancere og dem, som ikke er lønmodtagere. En aftale som skal holde hånden under erhvervslivet - en aftale som kan hjælpe mange erhvervsdrivende i Rebild Kommune. 

Se hvordan du kan søge om kompensation på Virksomhedsguiden.dk

Menu