Løntilskud

Jobcenter logo
Ansæt en ledig i job med løntilskud - Jobcenter Rebild hjælper med at matche din virksomheds behov og ønsker med den lediges kvalifikationer og kompetencer.

Du kan ansøge om refusion af løntilskud på NemRefusion eller via virk.dk

Brug VITAS, hvis du vil ansætte en ledig i løntilskudsjob

Et succesfuldt job med løntilskud starter med det rette match mellem virksomhedens behov og ønsker samt den lediges faglige og personlige kompetencer.

I Jobcenter Rebild har vi tæt kontakt med de ledige, og vi kender deres faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. Vi kan derfor lave et godt match mellem din virksomhed og den ledige.

Varigheden af løntilskuddet afhænger af, om det er en privat eller offentlig arbejdsgiver, og om hvilken målgruppe den ledige er i. Læs mere i teksten nedenfor om løntilskud i henholdsvis private og offentlige virksomheder.

Løntilskud – En fordel for virksomheden og den ledige

Du møder en potentiel ny medarbejder, og den ledige får prøvet sig selv af i et konkret job.

 • Du får et tilskud til ansættelsen
 • Du kan i nogle tilfælde få tilskud til de omkostninger, der er forbundet med at introducere og oplære den ledige (mentorordning)
 • Den lediges praktiske erhvervserfaring kan eventuelt suppleres med kurser. Jobcenter Rebild bidrager gerne med vejledning og eventuel finansiering
 • Ansættelse med løntilskud kan kombineres med uddannelse som introduktion til en fast ansættelse
 • Ansættelse med løntilskud kan også kombineres med jobrotation samt fungere som forlængelse af en virksomhedspraktik.

Vi vil gerne hjælpe dig med at komme godt i gang med at bruge løntilskud som en måde at rekruttere på. Kontakt Rekrutteringsservice på telefon 22 60 72 95 eller skriv til rekr@rebild.dk

Hvis du vil ansætte en ledig i et løntilskudsjob, kan du bruge selvbetjeningsløsningen nedenfor, som dirigerer dig over på selvbetjeningsløsningen VITAS.

Læs mere om reglerne for løntilskud i henholdsvis private og offentlige virksomheder nedenfor.

Løntilskud i private virksomheder

Løntilskud hos private virksomheder:

 • Hvis du har en privat virksomhed, kan du ansætte en ledig med løntilskud
 • Du skal udbetale almindelig overenskomstmæssig løn
 • Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 82,90 kr. pr. time (2021-sats)
 • Den ledige skal have 6 måneders forudgående ledighed før ansættelsen
 • Ansættelse i løntilskud kan i private virksomheder vare op til 6 måneder for både jobparate og aktivitetsparate målgrupper. For de aktivitetsparate målgrupper kan dette forlænges op til 12 måneder, hvis der er behov for det. Løntilskudsjob for førtidspensionister kan vare mere end 12 måneder.

Godkendelse af løntilskudsansættelsen

Der er krav om merbeskæftigelse ved ansættelse af en medarbejder med løntilskud. Det betyder, at en løntilskudsansat ikke må erstatte en almindelig ansat.

Desuden skal forholdstalskravet være rimeligt mellem antallet af ordinært ansatte og medarbejdere i praktik og løntilskudsjob. Derudover kan du ikke ansætte din ægtefælle eller samlever med løntilskud i din virksomhed.

Løntilskud i offentlige virksomheder

Løntilskud hos offentlige institutioner og afdelinger

Statslige, regionale, foreninger og selvejende institutioner, der modtager over 50% i tilskud fra det offentlige, hører også til virksomheder, der kan ansætte en ledig med offentligt tilskud.

 • Offentlige virksomheder får et tilskud på 120,40 kr. i timen (2021-sats)
 • Den ledige, som du ansætter med offentligt løntilskud, får udbetalt en løn svarende til den lediges forsørgelsessats
 • Arbejdstiden fastsættes ud fra den lediges individuelle forsørgelsessats. Eksempelvis vil en ledig, der kommer fra en høj dagpengesats, skulle arbejde 37 timer om ugen
 • Den ledige skal have 6 måneders forudgående ledighed før ansættelsen
 • Ansættelse i løntilskud i en offentlig virksomhed kan vare op til 4 måneder for jobparate målgrupper. For de aktivitetsparate målgrupper kan dette forlænges op til 12 måneder, hvis der er behov for det. Løntilskudsjob for førtidspensionister kan vare mere end 12 måneder.

Godkendelse af løntilskudsansættelsen

Der er krav om merbeskæftigelse ved ansættelse af en medarbejder med løntilskud. Det betyder, at en løntilskudsansat ikke må erstatte en almindelig ansat.

Desuden skal forholdstalskravet være rimeligt mellem antallet af ordinært ansatte og medarbejdere i praktik og løntilskud. Derudover kan du ikke ansætte din ægtefælle eller samlever med løntilskud i din virksomhed.

Selvbetjening:

Løntilskud - tilbud om ansættelse

Her kan din virksomhed tilbyde en ansættelse med løntilskud.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Løntilskud - forlængelse

Hvis du vil anmode om at forlænge en ansættelse med tilskud i din virksomhed, skal du bruge denne selvbetjeningsløsning.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Løntilskud - arbejdsophør/udløb af tilskudsperiode

Anvend denne løsning, hvis din virksomhed ønsker at meddele arbejdsophør eller udløb af tilskudsperiode i forbindelse med en ansættelse med løntilskud.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu