Løntilskud

Jobcenter logo
Ansæt en ledig i job med løntilskud - Jobcenter Rebild hjælper med at matche din virksomheds behov og ønsker med den lediges kvalifikationer og kompetencer.

Et succesfuldt job med løntilskud starter med det rette match mellem virksomhedens behov og ønsker samt den lediges faglige og personlige kompetencer.

I Jobcenter Rebild har vi tæt kontakt med de ledige, og vi kender deres faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. Vi kan derfor lave et godt match mellem din virksomhed og den ledige.

I Jobcenter Rebild godkender vi løntilskud i op til 3 måneder.

Løntilskud – En fordel for virksomheden og den ledige

Du møder en potentiel ny medarbejder, og den ledige får prøvet sig selv af i et konkret job.

  • Du får et tilskud til ansættelsen
  • Du kan i nogle tilfælde få tilskud til de omkostninger, der er forbundet med at introducere og oplære den ledige (mentorordning)
  • Den lediges praktiske erhvervserfaring kan eventuelt suppleres med kurser. Jobcenter Rebild bidrager gerne med vejledning og eventuel finansiering
  • Ansættelse med løntilskud kan kombineres med uddannelse som introduktion til en fast ansættelse
  • Ansættelse med løntilskud kan også kombineres med jobrotation samt fungere som forlængelse af en virksomhedspraktik.

Vi vil gerne hjælpe dig med at komme godt i gang med at bruge løntilskud som en måde at rekruttere på. Kontakt os på telefon 99888800.

Hvis du vil ansætte en ledig i et løntilskudsjob, kan du bruge selvbetjeningsløsningen nedenfor, som dirigerer dig over på selvbetjeningsløsningen VITAS på virk.dk.

Læs mere om reglerne for løntilskud i henholdsvis private og offentlige virksomheder nedenfor.

Løntilskud i private virksomheder

Løntilskud hos private virksomheder:

  • Hvis du har en privat virksomhed, kan du ansætte en ledig med løntilskud
  • Du skal udbetale almindelig overenskomstmæssig løn
  • Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 79,68 kr. pr. time (2019-sats)
  • Den ledige skal have 6 måneders forudgående ledighed før ansættelsen

Godkendelse af løntilskudsansættelsen

Der er krav om merbeskæftigelse ved ansættelse af en medarbejder med løntilskud. Det betyder, at en løntilskudsansat ikke må erstatte en almindelig ansat.

Desuden skal forholdstalskravet være rimeligt mellem antallet af ordinært ansatte og medarbejdere i praktik og løntilskudsjob. Derudover kan du ikke ansætte din ægtefælle eller samlever med løntilskud i din virksomhed.

Løntilskud i offentlige virksomheder

Medfinansiering

I Rebild Kommune er der lavet en medfinansieringsmodel, der betyder, at du som virksomhed betaler 2000 kr. om måneden i de første to måneder, derefter betaler du 4000 kr. om måneden.

Hvis der sker en ansættelse i forlængelse af løntilskudsansættelsen, bortfalder medfinansieringen. Hvis du vælger at ansætte en ledig fra kontanthjælp eller arbejdsmarkedsydelse, er der ingen medfinansiering.

Statslige, regionale, foreninger og selvejende institutioner, der modtager over 50% i tilskud fra det offentlige, hører også til virksomheder, der kan ansætte en ledig med offentligt tilskud. Offentlige virksomheder får et tilskud på 115,73 kr. i timen (2019-sats).

Offentlige virksomheder i andre kommuner kan have andre retningslinjer i forhold til medfinansiering.

Den ledige

Den ledige, som du ansætter med offentligt løntilskud, får udbetalt en løn svarende til den lediges forsørgelsessats. Arbejdstiden fastsættes ud fra den lediges individuelle forsørgelsessats, for eksempel vil en ledig, der kommer fra en høj dagpengesats, skulle arbejde 37 timer om ugen.

Den ledige skal have 6 måneders forudgående ledighed før ansættelsen.

Godkendelse af løntilskudsansættelsen

Der er krav om merbeskæftigelse ved ansættelse af en medarbejder med løntilskud. Det betyder, at en løntilskudsansat ikke må erstatte en almindelig ansat.

Desuden skal forholdstalskravet være rimeligt mellem antallet af ordinært ansatte og medarbejdere i praktik og løntilskud. Derudover kan du ikke ansætte din ægtefælle eller samlever med løntilskud i din virksomhed.

Selvbetjening:

Løntilskud - tilbud om ansættelse

Her kan din virksomhed tilbyde en ansættelse med løntilskud.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Løntilskud - erklæring

Erklæringen danner grundlag for jobcentrets vurdering af, om virksomheden opfylder betingelserne for ansættelse af ledige med løntilskud.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Løntilskud - forlængelse

Hvis du vil anmode om at forlænge en ansættelse med tilskud i din virksomhed, skal du bruge denne selvbetjeningsløsning.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Løntilskud - arbejdsophør/udløb af tilskudsperiode

Anvend denne løsning, hvis din virksomhed ønsker at meddele arbejdsophør eller udløb af tilskudsperiode i forbindelse med en ansættelse med løntilskud.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu