Seniorjob - hvis du som kommunal virksomhed vil ansætte

Håndværker - Colourbox.dk
Få en person over 55 år i en almindelig ansættelse med statstilskud i en kommunal virksomhed - i en periode til vedkommende skal på efterløn.

Ledige seniorer over 55 år kan have ret til et seniorjob i en kommunal virksomhed i bopælskommunen, hvis de har opbrugt retten til dagpenge.

Løn- og arbejdsvilkår

I et seniorjob gælder de overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår for det pågældende arbejde eller de vilkår, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde.

Det er jobcenteret, der aftaler seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med borgeren - blandt andet ud fra personens kvalifikationer og interesser.

Er borgeren fuldtidsforsikret, skal der tilbydes et seniorjob på fuld tid. Er borgeren deltidsforsikret, skal der tilbydes et seniorjob på deltid. Borgeren kan selv vælge, om seniorjobbet skal være færre timer. Der betales løn herefter.

Hvad kan den kommunale virksomhed bruge det til?

Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad en person ansat i seniorjob i en kommunal virksomhed kan bruges til.

Eksempler på seniorjob:

  • Hjælpelærer
  • Social- og aktivitetsmedarbejder på ældrecentrene
  • Pedel
  • Køkkenmedhjælper
  • Rengøringsmedhjælper
  • Oplæring af ældre i IT.

Hvor længe kan man have medarbejderen?

Ansættelse i seniorjobbet ophører den dag, hvor borgeren når efterlønsalderen.

Hvordan er økonomien for den kommunale virksomhed?

Den kommunale virksomhed vil på årsbasis få et statstilskud i henhold til lovens § 15. Se de aktuelle satser på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Hvis du som kommunal virksomhed er interesseret i at høre mere om seniorjob, så kontakt Jobcenter Rebild på 99 88 88 00.

 

 

Menu