Spørgsmål og svar

Spørgsmålstegn - www.colourbox.dk
Her kan du få svar på spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyret.

Læs de oftest stillede spørgsmål og vores svar på dem.

Hvad omfatter administrationsgebyret?

 Administrationsgebyret opkræves for at dække omkostninger til blandt andet:

Administrationsgebyret på 660 kr. eksklusiv moms opkræves altså for at dække de generelle omkostninger til administration, som Rebild Kommunes affaldskontor har i forhold til erhverv.

Vi har aldrig betalt administrationsgebyr før. Hvorfor skal vi betale nu?

I har nu nok betalt det før, men har bare ikke opdaget det.
Til og med 2009 blev gebyret trukket over ejendomsskatten. Fra 2010-2011 blev alle virksomheder opkrævet et samlet beløb for adgang til genbrugspladserne og administrationsgebyr.

Den 1. januar 2012 trådte en ny affaldsbekendtgørelse  i kraft. Den fastsætter principperne for hvilke virksomheder, der skal betale administrationsgebyr, og derfor sidder du nu med en separat regning i hånden. Reglerne gælder for alle virksomheder i hele landet.

Nabovirksomheden har ikke modtaget en regning på administrationsgebyret?

 Følgende virksomheder skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen fritages for at betale administrationsgebyr:

  • Virksomheder, der har en branchekode, der fremgår af Affaldsbekendtgørelsens bilag 8, og har højst 1 person ansat.
  • Virksomheder med en virksomhedsform, der fremgår af Affaldsbekendtgørelsens bilag 9, punkt 1 og ingen ansatte.
  • De virksomheder, der havde en omsætning under 300.000 kr. i 2015 i følge SKAT's liste.

Disse virksomheder har vi ikke sendt regningen på Administrationsgebyret ud til.

Betaling for brug af genbrugspladserne

Teknik- og Miljøudvalget har den 8. november 2011 besluttet, at virksomheder i Rebild Kommune skal betale en takst pr. besøg fra 2012. Der er nu tilrettelagt en ordning, der sikrer dette. Det betyder, at virksomheder kun skal betale for genbrugspladsen hvis de benytter den. 

Jeg bruger ikke kommunens ordninger

Selvom du har indgået aftaler med private renovatører om bortskaffelse af dit affald, skal du stadig betale det generelle administrationsgebyr. Årsagen er at administrationsgebyret dækker de generelle omkostninger til administration, for eksempel udarbejdelse af regulativer og affaldsplaner. Administrationsgebyret skal således betales lige meget om du bruger Rebild Kommunes ordninger eller ej. Du producerer jo stadig affald, som skal bortskaffes efter de regler, der gælder i Rebild Kommune.

Jeg har ikke noget affald

Alle aktive virksomheder har som udgangspunkt affald. Selv meget små virksomheder har typisk lidt affald som papiraffald, en computer eller dagrenovationslignende affald. Der er ingen regler for, hvor meget eller hvor lidt affald din virksomhed skal producere for at undgå at betale administrationsgebyr.

Min virksomhed er ophørt/lukket

Hvis din virksomhed er ophørt, kan du blive fritaget for at betale administrationsgebyr. Det er dit ansvar at oplysningerne i CVR-registret er korrekte.

Min omsætning er under 300.000 kr.

Virksomheder, der i 2015 havde en omsætning under 300.000 kr., kan blive fritaget for administrationsgebyr i 2017.
Rebild Kommune har ud fra lister modtaget fra SKAT ikke sendt regninger ud på Administrationsgebyret til de virksomheder, der i 2015 havde en omsætning på under 300.000 kr.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler?

Efter betalingsfristens udløb sender vi en rykker med rykkergebyr til dem, der ikke har betalt. Hvis du stadig ikke betaler, sender vi sagen til inkasso hos SKAT.

Bemærk at der ved for sen betaling løber gebyrer og renter på regningen.

Min virksomhed har været lukket længe, hvorfor har jeg fået en regning?

Kommunen bruger oplysningerne i CVR-registret pr. 1. januar 2017 fra Erhvervsstyrelsen til at fastsætte, hvem der skal betale administrationsgebyr. Det er virksomhedens eget ansvar at sørge for at CVR-registret er opdateret.

Virksomhedens CVR-data kan ændres på virk.dk eller kontakt Erhvervsstyrelsen på tlf. 72 20 00 30. 

Hvordan kan jeg opdatere oplysninger om min virksomhed i CVR?

Log ind på www.virk.dk og ret i dine oplysninger eller kontakt Erhvervsstyrelsen på tlf. 72 20 00 30.

Min virksomhed har fået flere regninger

Virksomheden skal betale et administrationsgebyr for hver af de underafdelinger, der er beliggende i Rebild Kommune, Det vil sige, at der betales et administrationsgebyr for hvert P-nummer, som virksomheden har.

Menu