Aflevering af farligt affald

Farligt affald - www.colourbox.dk
Virksomheder må aflevere op til 200 kilo farligt affald om året på genbrugspladserne. Farligt affald skal afleveres til personalet og så vidt muligt i original emballage.

I må ikke aflevere dagrenovation på pladserne. Har I flere slags affald, er det en god idé at sortere det hjemmefra. Så er I klar til at komme affaldet i de rigtige containere på genbrugspladsen. Er I i tvivl om sorteringen, så spørg personalet. 

Beholdere med farligt affald må maksimalt veje 25 kilo af hensyn til den videre håndtering. Forud for levering af farligt affald på genbrugspladsen anmoder vi virksomheder om at udskrive og udfylde denne kvittering for aflevering af farligt affald . Kvitteringen udfyldes/kopieres i to eksemplarer - én til virksomheden og én til Rebild Kommune.

Til hjælp for udfyldelse med EAK-koder kan du finde koderne i denne EAK-liste. Ved levering af farligt affald skal personalet kontaktes på pladsen, og der kvitteres for det farlige affald. Aflevering af farligt affald på genbrugspladsen koster 7 kroner pr. kilo eksklusiv moms i 2017.

Menu