Indsatsplaner

Rindende drikkevand - foto: www.colourbox.com
Der findes mange trusler mod grundvandet i Rebild Kommune. Som borger er der en række ting, du selv kan gøre for at passe på grundvandet. Rebild Kommune er med til at beskytte grundvandet via indsatsplanlægning.

Forurening, udvaskning af gødning og pesticider samt overudnyttelse af grundvandsmagasinerne er med til at true vores drikkevand. Vi vil sikre, at vores børn også har godt drikkevand i fremtiden og derfor kræver det, at vi alle sammen hjælpes ad med at passe på grundvandet.

Hvad kan jeg som borger gøre for at beskytte grundvandet?

Som borger er der en række ting, du selv kan gøre for at passe på grundvandet. Du kan foreksempel vælge de økologiske varer i butikkerne, da der ikke bliver brugt sprøjtegift og kunstgødning i produktionen af økologiske varer. Se efter miljømærkninger på de varer du køber i butikkerne.

Du kan samtidig være opmærksom på håndtering af kemikalier og miljøfremmede stoffer på din ejendom. Du kan bl.a. bruge gasbrænder i stedet for ukrudtsbekæmpelsesmiddel. Sørg for, at der f.eks. ikke løber benzin ud på jorden, når du fylder din plæneklipper op og afleverer miljøfarligt affald på kommunens genbrugsplads. Kontakt kommunen hvis du opdager en forurening, så der kan blive taget hånd om dette.

Rebild Kommune er med til at beskytte grundvandet via indsatsplanlægning. En indsatsplan omfatter et område, hvorfra et eller flere vandværker indvinder grundvand. I planen beskrives, hvad der konkret skal gøres for at beskytte grundvandet. En indsatsplan bliver lavet i et samarbejde mellem kommunen og vandværkerne. 

Menu