Olie-benzin-udskiller samt fedtudskiller

Olie og fedt udskiller
En olieudskiller har til formål at fjerne olie og benzin fra spildevandet. En fedtudskiller har til formål at fjerne fedt fra spildevandet.

Olie-benzin-udskiller

En olieudskiller har til formål at fjerne olie og benzin fra spildevandet. Spildevand med indhold af olie eller benzin er skadeligt for den rensningsproces, der foregår af vandet i renseanlæggene.

En olieudskiller består af to beholdere, et sandfang og udskilleren, hvor spildevandet løber igennem. Olie og benzin tilbageholdes i beholderen, og vandet ledes videre.

Olie og benzin flyder ovenpå vandet, mens slam og sand vil bundfælde i sandfanget.

Ren olie og benzin må ikke ledes til udskilleren. Rensevæsker, opløsningsmidler og malingsprodukter må heller ikke ledes til udskilleren.

Fedtudskiller

Virksomheder, institutioner eller foreninger, der udskiller fedtholdigt spildevand, skal oftest have en fedtudskiller etableret. 

En fedtudskiller består af et sandfang, en beholder og en målebrønd. Vandet løber langsomt igennem, så fedtet flyder ovenpå og bliver tilbageholdt. Slam bundfælder i sandfanget.

Rent fedt og olie må ikke udledes til udskilleren. Større mængder rengøringsmidler vil forhindre fedtet i at blive tilbageholdt og må derfor ikke udledes.

Der er krav til dimensioneringen af udskilleren. Disse skal udarbejdes af en autoriseret kloakmester, som også skal færdigmelde arbejdet efter udførelsen.

Der skal søges tilladelse fra Rebild Kommune hvis en olie-benzin-udskiller eller en fedtudskiller ønskes etableret. Ansøgningsskema findes under selvbetjeningsløsningen Bygge- og miljøansøgning. 

Selvbetjening:

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

  • Kommune- og lokalplaner
  • By- og landzonebestemmelser
  • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu