Finansiering

Behov for kapital? Der er flere steder du kan søge finansielle puljer.

For mange virksomhedsejere er et skærende punkt dét at skulle rejse den nødvendige kapital for at kunne udvikle sin virksomhed. Der findes en række muligheder for finansiering, hvor Business Rebild kan være med til at formidle kontakten mellem parterne, så alt går så gnidningsløst som muligt. 

Nordjysk Lånefond logo

Nordjyske Lånefond

Den primære målgruppe for denne fond er iværksættere og yngre virksomheder indenfor højteknologi, fremstillingsindustri, forretningsservice og turisme.

Der kan kun lånes til projekter, der har et klart udviklingsperspektiv og samtidig bidrager til at skabe økonomisk vækst og beskæftigelse i Nordjylland. Nordjysk Lånefond supplerer øvrige lånemuligheder (typisk et pengeinstitut) med op til 50 % af det samlede eksterne finansieringsbehov.

Læs mere om Nordjysk Lånefond

Vækstfonden logo

Vækstfonden

Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der kan hjælpe små og mellemstore virksomheder til at finansiere solide vækstplaner, som ofte er svære at få finansieret tilstrækkeligt gennem banker. Fonden kan stille kapital og kompetencer til rådighed for dig via kautioner, lån og investeringer.

Der findes en række muligheder, som du kan læse mere om på Vækstfondens hjemmeside

NordDanmarks EU-Kontor logo

NordDanmarks EU-kontor

NordDanmarks EU-kontor har et væld af fundingprogrammer for alle slags virksomheder og organisationer på både europæisk og dansk plan samt lokal kapacitet til at kunne trække hjælp ind på diverse projekter, ønsker og idéer. Der ydes støtte til mange forskellige brancher.

Du kan læse mere om de enkelte programmer på hjemmesiden for NordDanmarks EU-kontor.  

Borean logo

BOREAN

BOREAN har mulighed for at medfinansiere lovende forretningsideer med op til 6 mio. kroner. Investeringen sker i form af kapitalindskud og risikovillig ansvarlig lånekapital. På baggrund af kapitalindskuddet kræver BOREAN minimum 30 % medejerskab i den nye virksomhed i de typisk 3-5 år, hvor ordningen er med.

Læs mere om BOREAN

LAG logo

LAG

Mariagerfjord og Rebild Kommune har valgt at etablere en fælles LAG (lokal aktionsgruppe), kaldet LAG-Himmerland. Gruppen administrerer midler afsat af regeringen og EU, som finansierer landdistriktsprogrammet med fokus på udvikling i landdistrikterne.  

Læs mere om LAG-Himmerland

Markedsmodningsfonden logo

Markedsmodningsfonden

Markedsmodningsfonden yder støtte på to måder – du kan søge Markedsmodningsfonden om enten tilskud til test og tilpasning af dit produkt eller serviceydelse eller en garanti, som giver din køber tryghed.

Du kan søge tilskud til test og tilpasning af dit produkt, så du kan få testet din prototype eller ydelse i et realistisk miljø, og bagefter tilpasse dit produkt. Søger du om en garanti kan du mindske købers usikkerhed ved at investere i ny teknologi, så løsningens kommercielle muligheder på markedet styrkes.

Fonden har som mål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport i Danmark – blandt andet ved at få virksomheders nye produkter hurtigere på markedet. 

Læs mere om Markedsmodningsfonden

 

 Business Rebild kan være indgangen til finansiering for dig og din virksomhed – kontakt os og hør mere!

 

Menu