Rebild ErhvervsInvest

Rebild Erhvervsinvest
Rebild ErhvervsInvest er et nyt investeringsinitiativ skabt i tæt samarbejde mellem Business Rebild og lokale erhvervsdrivende i Rebild Kommune.

Har du brug for kapital til din virksomhed? 

Med det nye Rebild ErhvervsInvest åbner vi op for aktive investeringer målrettet iværksættere og virksomheder i Rebild. 

Konceptet er skabt i samarbejde med lokale erhvervsfolk, som er interesserede i at investere i virksomheder med mulighed for stor skalerbarhed. 

Rebild ErhvervsInvest er relevant for iværksættere og virksomheder, som søger kapital til udvikling af deres virksomhed, og som har ambitioner om og potentiale for at generere økonomisk vækst og nye arbejdspladser. 

Er du interessant for Rebild ErhvervsInvest? 

Rebild Erhvervsinvest afholder pitchsessioner to gange årligt. Efter endt pitch får virksomheden feedback på sit forretningspitch, og om der er interesse for at gå videre fra én eller flere investorer i panelet.

For at få muligheden for at pitche din forretningsidé foran investorpanelet skal du først kvalificeres og indstilles gennem Business Rebild. Business Rebild modtager og screener alle ansøgninger og er også din samarbejdspartner under forberedelsen før dit pitch.

Før pitch skal virksomheden nemlig være klar med:

  • Forretningsplan
  • Budgetter
  • Afklaring på kapital- og kompetencebehov samt værdifastsættelse af virksomheden
  • Hvad en eventuel investering skal bruges på

Denne forberedelse udarbejdes i samarbejde med Business Rebild, så du er sikker på, at du har den bedste basis for dit pitch.

Vil du vide mere?

Kontakt erhvervs- og turistchef Jane Bejlegaard Lindberg på jbli@rebild.dk eller 99889180.

 

Menu