Erhvervsudviklingsrådet

Silhuetter af forskellige erhverv - grafik: www.colourbox.com
Erhvervsudviklingsrådet er bindeleddet mellem erhvervslivet og Rebild Kommune, som skal sikre gode vilkår for at drive og udvikle virksomhed i kommunen.

Rebild Erhvervsudviklingsråd er et rådgivende udvalg for byrådet, der fungerer som idéudvikler og sparringspartner ved forskellige opgaver. Opgaver kan eksempelvis være i forbindelse med justering af den kommunale erhvervsudviklingspolitik, idéoplæg til nye kommunale eller fælleskommunale indsatsområder eller udvikling af nye erhvervsfremmetiltag.

Erhvervsudviklingsrådet er også bindeled mellem kommunens virksomheder, mellem virksomhederne og Kommunen, samt andre overordnede myndigheder. Rådet skal, dybest set, sikre gode vilkår for at udvikle og drive virksomhed i Rebild Kommune.

Rådet har følgende mål:

  • at virke til fremme af erhvervslivet i kommunen
  • at virke til fremme af samarbejde og forståelse mellem virksomheder og erhvervsgrene i kommunen
  • at virke til fremme af samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen med henblik på udvikling af erhvervslivet og beskæftigelsen i området
  • at medvirke til udvikling og styrkelse af erhverv og bosætning i kommunen
  • at indgå relevante erhvervssamarbejder med andre

Du kan se Erhvervsudviklingsrådets vedtægter her

Menu