Bliv virksomhedscenter

Vi skaber job sammen- colourbox.dk
Bliv virksomhedscenter og vær med til at bringe ledige med problemer - udover arbejdsløshed - tættere på arbejdsmarkedet.

Et virksomhedscenter er et velafprøvet koncept for samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre. Samarbejdet handler om at få de ledige tættere på arbejdsmarkedet.

Et virksomhedscenter kan oprettes både i private- og offentlige virksomheder og efter aftale med Jobcenter Rebild.

Jobcenter Rebild finansierer centrene - herunder lønudgifter til mentorer på virksomhederne.  Det er Jobcenter Rebild, der henviser de ledige til virksomhedscentrene, og vi er forpligtede til at følge op og understøtte indsatsen i virksomhederne.

Som udgangspunkt kan der arbejde 4 ledige i et virksomhedscenter. De ledige har udover begrænset arbejdsmarkedserfaring, andre problemer end ledighed, som gør det svært at få et job. Problemerne  kan variere og være for eksempel psykiske/fysiske lidelser, misbrug eller familieproblemer.

Grundtanken med vores virksomhedscentre er, at der sideløbende med tilknytningen til virksomheden arbejdes med de lediges problemer.

Hvilke arbejdsopgaver kan den ledige løse?

Virksomhedscentre kan oprettes i alle brancher. Det er dog vigtigt, at I kan tilbyde egnede og relevante arbejdsopgaver til borgere med kort eller meget begrænset arbejdserfaring, eller andre begrænsninger i arbejdsevnen.

Eksempler på arbejdsopgaver:

  • serviceopgaver     
  • opgaver i køkken eller kantine
  • opgaver i pleje eller omsorg
  • pasning af grønne områder på virksomheden     
  • små produktionsopgaver
  • pakkeri     
  • medhjælper for andre medarbejdere i virksomheden
  • montage af forskellige dele af produktion
  • assistere ved gennemførelse af forskellige arrangementer

 

Hvilke fordele giver det din virksomhed?

Hvis I bliver et virksomhedscenter, kan det have flere fordele for jer. Dels virker ordningen ofte som en rekrutteringskanal, hvor I kan finde kommende medarbejdere, dels kan et virksomhedscenter være et initiativ til øget social ansvarlighed.

Sådan kommer din virksomhed i gang

Er du og din virksomhed interesseret i at høre mere om muligheden for et samarbejde, er I velkommen til at kontakte Jobcenter Rebild og få en uforpligtende snak.

Menu