Nedrivning af erhverv

Nedrivning af bygning
Planlægger du at rive en erhvervsbygning ned eller måske kun en del af en bygning? Så skal det anmeldes til Rebild Kommune.

Anmeldelse sker ved, at du benytter selvbetjeningsløsningen nederst på siden. Det er vigtigt at du udfylder skemaet om bygningsaffald. Det skal udfyldes som dokumentation for bortskaffelse af byggeaffald. Anmeldelse skal ske senest 14 dage før, arbejdet påbegyndes. 

Nedrivningssag

Der oprettes en nedrivningssag, når vi modtager en anmeldelse om nedrivning. Den behandles indenfor 14 dage. Der vil i den forbindelse blive sendt en nedrivningstilladelse til ansøger. En nedrivningstilladelse er gratis. 

Nedrivning i BBR registret

Nedrivning sker administrativt ved at fjerne en bygning helt eller delvis fra BBR-registret. Derfor er det meget vigtigt, at du påfører bygningsnummeret fra din BBR-meddelelse på ansøgningsskemaet. I samme forbindelse anbefaler  vi, at BBR-meddelelsen nøje gennemgås for eventuelle fejl og mangler.

Hvis du finder rettelser til BBR, kan de sendes til bbr@rebild.dk.

Ikke al nedrivning skal anmeldes

Følgende kan nedrives uden anmeldelse:

  • Tørringsanlæg for korn, frø og andre afgrøder
  • F-gastanke op til 1.000 kg (2.400 kg i beholderrumfang), der hører til stationære F-gasanlæg og F-gastankstationer
  • Satellitantenner med en diameter på højst 1,0 meter og CE-mærkede tagantenner
  • Konstruktioner og anlæg, som indeholder brugerbetjente funktioner, såsom IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende publikumsrelaterede servicefunktioner.

Husk at give besked til Center Plan, Byg og Vej når småbygninger og lignende er fjernet, så de kan blive slettet i BBR-registret. Besked kan sendes til bbr@rebild.dk.

Selvbetjening:

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

  • Kommune- og lokalplaner
  • By- og landzonebestemmelser
  • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu