Solceller

Solcelleanlæg til erhverv
Har I planer om at installere solceller?

Solceller er paneler af forskellige størrelser, som bruges til at omdanne solens stråler til elektrisk energi.

Det kræver byggetilladelse at opsætte solceller til erhverv

Hvis I ønsker at opføre et solcelleanlæg, der kræver byggetilladelse, skal I ansøge via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø nederst på denne side.  Der oprettes en byggesag når vi modtager ansøgningen. Når byggesagen afsluttes registreres solcelleanlægget i BBR-registret og I vil få tilsendt en ny BBR-meddelelse. 

Opsætning af solceller på jorden i landzone kræver både byggetilladelse og landzonetilladelse. Hvis anlægget skal opsættes på taget, skal det fremgå hvilket BBR bygningsnummer anlægget opsættes på. Hvis der er tvivl om, hvilket bygningsnummer det er, kan BBR meddelelsen ses på OIS. I samme forbindelse anbefaler vi, at BBR-meddelelsen nøje gennemgås for eventuelle fejl og mangler. Hvis der findes rettelser til BBR, kan de sendes til bbr@rebild.dk.

Der kan være love, som kan regulere eller begrænse muligheden for opsætningen af solcelleanlægget. Det kan for eksempel være naturbeskyttelsesloven og planloven, herunder lokalplaner eller deklarationer/servitutter.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Center Plan, Byg og Vej på pbv@rebild.dk.

Selvbetjening:

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

  • Kommune- og lokalplaner
  • By- og landzonebestemmelser
  • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu