Produktionsnetværk Rebild

Produktionsnetværk Rebild Kommune
Produktionsnetværket VIP er et forum på tværs af erhvervslivet i Rebild, målrettet lederne i de største fremstillingsvirksomheder i kommunen.

Produktionsnetværket VIP

Produktionsnetværket VIP er et forum på tværs af erhvervslivet i Rebild Kommune, målrettet lederne i de største fremstillingsvirksomheder i kommunen.

Formålet med netværket er at skabe en viden om hinandens virksomheder og dermed dannet et lokalt forankret netværk, hvor erfaringsudveksling og samarbejde kan danne grundlag for nye forretningsmuligheder.

 

Business Rebild er facilitator på netværket - tilmeld dig VIP-netværket hos os.

Kontakt Erhvervs- og turistchef Jane Bejlegaard Lindberg på jbli@rebild.dk eller 5082 5593 for at høre mere.

Menu