Fleksjob

Kolleger hjælper en ny kollega - foto: www.colourbox.com
Hvis du mangler en deltidsmedarbejder, gør fleksjobreglerne det nemt og attraktivt at ansætte en fleksjobber.

Ansøgning om etablering af fleksjob sker via VITAS.

Alle virksomheder skal anmode elektronisk om løntilskud til fleksjob på virk.dk.

Har du brug for en medarbejder med få ugentlige timer? Eller har du opgaver, der altid bliver udsat eller aldrig bliver løst?

Så kan løsningen være at ansætte en fleksjobber. Med reglerne om fleksjob er det muligt at ansætte en medarbejder i fleksjob helt ned til to til tre timer om ugen.

Hvad er en fleksjobber?

En fleksjobber er en person, hvis arbejdsevne er væsentligt og varig nedsat, og som derfor ikke kan opnå eller fastholde ansættelse på normale vilkår. Det er jobcentret, der bevilger fleksjobbet.

Du betaler kun for det arbejde, der udføres

Med de nye regler betaler du som arbejdsgiver kun for de effektive arbejdstimer. Det vil sige, at hvis fleksjobberen er ansat til 20 timer om ugen men har en arbejdsintensitet på 50%, så betaler du som arbejdsgiver kun løn for de 10 timer.

Hvis der inden ansættelse er behov for at afklare fleksjobberens reelle arbejdseffektivitet, kan der etableres en praktik uden omkostninger for din virksomhed.

Lettere administration

Som virksomhed har du ikke mere administration end for ansatte på almindelige vilkår. Du betaler løn, pension og feriepenge for den effektive arbejdsindsats, den fleksjobansatte yder.

Lønnen bliver suppleret med et flekslønstilskud, der reguleres efter lønnen og udbetales til den ansatte af ansattes bopælskommune.

Vilkår og regler

Fleksjob bevilges af jobcenteret for en periode på fem år. Herefter skal fleksjobbet genbevilges. Skal ansættelsen fortsætte på samme vilkår, bliver der bevilget et permanent fleksjob for personer over 40 år. Er fleksjobberen under 40 år, bevilliges fleksjobbet for en ny 5-årig periode.

Fleksjobberen er ansat efter samme overenskomst og under samme lønmodtagerlovgivning som øvrige medarbejdere. Med hensyn til sygedagpenge udbetaler eller refunderer kommunen fleksjobberens sygedagpenge fra første sygedag.

Et fleksjob kan etableres på både private og offentlige arbejdspladser i både eksisterende og nye stillinger. Fleksjob kan også bevilges til selvstændigt erhvervsdrivende, hvis der på bevillingstidspunktet er drevet selvstændig virksomhed i mindst to år.

Fastholdelsesfleksjob

De nye regler betyder også, at en allerede ansat medarbejder, der får ændret sin arbejdsevne, kan ansættes i fleksjob, såfremt vedkommende har været fastholdt i ordinært arbejde i 12 måneder via de sociale kapitler i overenskomsten, eller hvis den ansatte har været udsat for akut opstået skade eller sygdom. Det er jobcentret, der bevilger fleksjobbet.

Ansøgning om etablering af fleksjob

Via VITAS kan du ansøge om ansættelse af en person i fleksjob. Du kan enten søge, hvis du allerede har en kandidat til fleksjobstillingen, eller hvis du vil have jobcenteret til at hjælpe med at finde en kandidat. For at kunne ansøge om en specifik kandidat, er det et krav, at personen allerede er visiteret til fleksjobordningen af kommunen.

Ekstra støtte

I nogle tilfælde kan jobcenteret bevilge hjælp til personlig assistance, mentor eller arbejdspladsredskaber.

Jobcenter Rebild rådgiver dig om fleksjob 

Jobcenter Rebild kommer gerne ud til din virksomhed for at vejlede om muligheden for at ansætte en fleksjobber. Vi hjælper også gerne din virksomhed med at finde den rette fleksjobber. Ring til Jobcenter Rebild på telefon 99888800.

Menu