Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen - modelfoto:www.colourbox.com
Ansæt en flygtning i et IGU-forløb - Jobcenter Rebild hjælper med at finde den rigtige til din virksomhed.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 2-årig grunduddannelse for unge flygtninge. Den skal sikre, at den unge flygtning får kvalifikationerne til at kunne gennemføre en erhvervsrettet uddannelse eller blive ansat på almindelige vilkår.

IGU

IGU-forløbet varer 2 år, hvoraf de 20 uger er et skoleforløb og resten er et lønnet praktikforløb i virksomheden. 

Praktikforløbet på virksomheden og skoleforløbet på uddannelsesinstitutionen skal give den unge flygtning erhvervserfaring og sproglig opkvalificering.

Skoleforløbet kan være undervisning inden for Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), Forberedende voksenundervisning (FVU), Almen voksenuddannelse (AVU), HF-enkeltfagsundervisning og Danskuddannelse for voksne udlændinge. 

Hvem kan tage en IGU?

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge fra 18 år og op til under 40 år kan tage en IGU. Derudover skal flygtningen have haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 5 år.

Hvis flygtningen allerede er ansat i din virksomhed, kan du ikke etablere et IGU-forløb med vedkommende på samme virksomhed.

Økonomi

En IGU-elev er ansat efter de gældende overenskomster på det pågældende faglige område. Læs mere om IGU-lønsatser.

Under de 20 ugers skoleforløb får IGU-eleven uddannelsesgodtgørelse fra kommunen, som svarer til den sats, som flygtningen ville have fået på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. IGU-eleven skal selv søge om uddannelsesgodtgørelsen ved kommunen for hver måned, vedkommende modtager undervisning.

IGU-eleven har også mulighed for selv at søge om befordringsgodtgørelse under skoleforløbet gennem kommunen.

Bonus

Du har som privat virksomhed mulighed for at søge om en bonus, hvis du har ansat en flygtning i et IGU-forløb. Læs mere om bonus på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Hvordan ansætter du en IGU-elev?

Du skal aftale IGU-forløbet skriftligt med den flygtning, du vælger at ansætte. IGU-forløbet skal starte senest tre måneder efter, at I sammen har indgået en aftale. Og I skal sammen udarbejde en undervisningsplan for skoleforløbet senest en måned efter, at flygtningen er startet hos dig.  

Praktikaftalen og undervisningsplanen opretter du sammen med IGU-eleven i VITAS. Når aftalen er oprettet skal IGU-eleven underskrive aftalen.

Husk at der er mulighed for at starte med at have flygtningen i en virksomhedspraktik, inden du beslutter dig for at etablere et 2-årigt IGU-forløb sammen med vedkommende.

Kontakt Jobcenter Rebild og hør mere om muligheden for at ansætte en ung flygtning i et IGU-forløb.

 

 

 

Menu