Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen - modelfoto:www.colourbox.com
Ansæt en flygtning i et IGU-forløb - Jobcenter Rebild hjælper med at finde den rigtige til din virksomhed.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 2-årig grunduddannelse for unge flygtninge. Grunduddannelsen skal sikre flygtningen kvalifikationer til at begynde på en erhvervsrettet uddannelse eller blive ansat på almindelige vilkår.

IGU

IGU-forløbet varer 2 år, hvoraf de 20 uger er et skoleforløb og resten er et lønnet praktikforløb i virksomheden. 

Praktikforløbet på virksomheden og skoleforløbet på uddannelsesinstitutionen skal give flygtningen erhvervserfaring og sproglig opkvalificering, så flygtningen efterfølgende kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller blive ansat på ordinære vilkår. 

Skoleforløbet kan være undervisning inden for Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), Forberedende voksenundervisning (FVU), Almen voksenuddannelse (AVU), HF-enkeltfagsundervisning og Danskuddannelse for voksne udlændinge. 

Hvem kan tage en IGU?

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge fra 18 år og op til under 40 år kan tage en IGU. Derudover skal flygtningen have haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 5 år.

Hvis flygtningen allerede er ansat i din virksomhed, kan du ikke etablere et IGU-forløb med vedkommende på samme virksomhed.

Økonomi

En IGU-elev er ansat efter de gældende overenskomster på det pågældende faglige område, og vedkommende får løn efter de lønsatser, som gælder for EGU-elever (ErhvervsGrundUddannelsen).

Under de 20 ugers skoleforløb får IGU-eleven uddannelsesgodtgørelse fra kommunen, som svarer til den sats, som flygtningen ville have fået på integrationsydelse. IGU-eleven skal selv søge om uddannelsesgodtgørelsen ved kommunen for hver måned, vedkommende modtager undervisning.

IGU-eleven har også mulighed for selv at søge om befordringsgodtgørelse under skoleforløbet gennem kommunen.

Bonus

Du har som virksomhed mulighed for at søge om en bonus, hvis du har ansat en flytning i et IGU-forløb. Du får udbetalt 20.000 kr. i bonus af staten, når IGU-eleven har været ansat i seks måneder, og derefter 20.000 kr. når IGU-forløbet er fuldført. Læs mere om bonus på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Hvordan ansætter du en IGU-elev?

Du skal aftale IGU-forløbet skriftligt med den flygtning, du vælger at ansætte. IGU-forløbet skal starte senest tre måneder efter, at I sammen har indgået en aftale. Og I skal sammen udarbejde en undervisningsplan for skoleforløbet senest en måned efter, at flygtningen er startet hos dig.  

Praktikaftalen og undervisningsplanen opretter du sammen med IGU-eleven i VITAS. Når aftalen er oprettet skal IGU-eleven underskrive aftalen.

Se guiden til registrering af IGU-forløb på VITAS

Husk at der er mulighed for at starte med at have flygtningen i en virksomhedspraktik, inden du beslutter dig for at etablere et 2-årigt IGU-forløb sammen med vedkommende.

Kontakt Jobcenter Rebild og hør mere om muligheden for at ansætte en ung flygtning i et IGU-forløb.

 

 

 

Menu