Sociale kapitler

Sten_støtte - www.colourbox.dk
De sociale kapitler er de overenskomst- og aftalemæssige rammer, der blandt andet kan bruges til at rekruttere og fastholde medarbejdere med nedsat erhvervsevne - eventuelt med støtteordning.

Grundstenen i arbejdsmarkedssystemet er, at parterne på frivillig basis aftaler stort set alt. De sociale kapitler er derfor udtryk for arbejdsmarkedets parters ønske om selv at skabe rammerne for det sociale ansvar.

De sociale kapitler beskriver for eksempel regler og procedurer i forbindelse med ansættelse af personer i fleksjob, løntilskud for førtidspensionister, løntilskud til ledige og så videre. Sociale kapitler findes i stort set alle overenskomster på det private og det offentlige arbejdsmarked.  

Det grundlæggende indhold i de sociale kapitler er, at virksomheder kan fravige overenskomsternes ordinære aftaler om løn og arbejdsforhold, hvis det er for at integrere personer, som har svært ved at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

De lokale parter laver lokalaftaler

Som hovedregel giver de sociale kapitler ingen konkret anvisning på, hvor meget man kan fravige en overenskomst, fordi det i første omgang er de lokale parter, der skal blive enige om en løsning i form af en lokalaftale:

  1. Den lokale aftale skal præcisere, hvilke bestemmelser i overenskomsten, man ser bort fra, og hvilke vilkår man i stedet har aftalt.
  2. Overenskomstens parter skal godkende aftalen.

De sociale kapitler er et godt redskab, som giver nogle muligheder, og derfor er det vigtigt, at jeres personaleansvarlige leder og tillidsrepræsentanten har et grundlæggende kendskab til mulighederne i de sociale kapitler.

Menu