Virksomhedspraktik

Praktik
En virksomhedspraktik kan være en god måde for din virksomhed at rekruttere nye medarbejdere på.

Der er mange fordele ved en virksomhedspraktik:

 • Du får den ledige i praktik i en periode og skal hverken betale løn eller forsikring.
 • Du får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller med et løntilskudsjob umiddelbart efter virksomhedspraktikken.
 • Er der behov for kurser inden ansættelsen, tilrettelægger du dem sammen med Jobcenter Rebild. 
 • Jobcenter Rebild kan formidle kontakt mellem dig og den ledige.

Sådan gør du

Regler for virksomhedspraktik

 • Virksomhedspraktik kan gives til alle målgrupper af ledige, sygedagpengemodtagere og revalidender
 • Din virksomhed skal godkendes til virksomhedspraktik
 • Praktikperioden for dagpenge-, uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere kan vare op til fire uger
 • For kontanthjælpsmodtagere samt sygedagpengemodtagere og revalidender, der ikke har erhvervserfaring, og har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, kan praktikperioden vare op til 13 uger med mulighed for yderligere forlængelse. 
  • Ved forlængelse benyt selvbetjeningsløsningen nedenfor
 • Den ledige er i virksomhedspraktikken ikke omfattet af de regler, der er fastsat for lønmodtagere. Dog gælder arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet
 • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af ansatte i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud
 • Under virksomhedspraktikken modtager den ledige en ydelse svarende til de dagpenge eller den kontanthjælp, som den ledige ellers ville være berettiget til
 • Jobcenteret har en forsikring, der dækker simpel uagtsomhed uden tings-, drifttabs- eller arbejdsgiveransvarsforsikring og skader forvoldt med baggrund i grov uagtsomhed under praktikperioden
 • Jobcenterets forsikring dækker endvidere skader på andre end arbejdsgivers ting samt skader på personer og arbejdsskader
 • Jobcenterets forsikring dækker ikke, hvis praktikanten er fører af køretøjer med over 15 hk.

Selvbetjening:

Virksomhedspraktik - tilbud om etablering

Her kan din virksomhed tilbyde etablering af virksomhedspraktik.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Virksomhedspraktik - forlængelse

Hvis din viksomhed ønsker at forlænge en ansættelse i virksomhedspraktik, skal du bruge denne selvbetjeningsløsning.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu