Indkøb og vareudbringning

Indkøbsvogn_tomater - www.colourbox.dk
Rebild Kommune har udarbejdet godkendelsesmateriale, hvori det fremgår, hvilke kvalitetskrav og øvrige betingelser du som virksomhed skal opfylde for at blive godkendt som leverandør af indkøb og vareudbringning til borgere i Rebild Kommune.

Der er ansøgningsrunde to gange årligt, men anmodninger kan indsendes løbende.

Aktuelle takster kan findes på Fritvalgsdatabasen.

Ansøgningsfrist og forventet kontraktstart

Ansøgningsfrist den 1. juni - forventet kontraktstart den 1. august.

Ansøgningsfrist den 1. december - forventet kontraktstart den 1. februar.

Ansøgningsprocedure

Vejledning til godkendelsesmateriale er på vej.

Godkendelsesanmodning er på vej.

Gem anmodningen i eget navn og send den derefter som vedhæftet fil til su@rebild.dk.

I emnefeltet skrives: Anmodning om godkendelse - Frit valg indkøb/vareudbringning.

Er det ikke muligt at sende elektronisk, kan godkendelsesanmodning og anden dokumentation sendes til :

Rebild Kommune
Center Pleje og Omsorg
Myndighed
Hobrovej 88 9530 Støvring
Mrk. "Anmodning om godkendelse - indkøb/vareudbringning"

Har du spørgsmål vedrørende godkendelsesmaterialet og -proceduren, kan du kontakte Myndighed i Center Pleje og Omsorg.

Menu