Personlig pleje og praktisk hjælp

Hænder_på_gangstativ - www.colourbox.dk
Rebild Kommune har udarbejdet godkendelsesmateriale, hvori det fremgår, hvilke kvalitetskrav og øvrige betingelser du som virksomhed skal opfylde for at blive godkendt som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere i Rebild Kommune.

Der er ansøgningsrunde to gange årligt, men anmodninger kan indsendes løbende.

Aktuelle takster kan findes på Fritvalgsdatabasen.

Ansøgningsfrist og forventet kontraktstart

Ansøgningsfrist d. 1. februar med forventet kontraktstart d. 1. marts.

Ansøgningsfrist d. 1. august med forventet kontraktstart d. 1. september.

 

Godkendelsesprocedure

Her kan du læse mere om godkendelsesproceduren, som private virksomheder skal gennemføre for at opnå godkendelse som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i kommunen.

Anmodning om godkendelse og anden dokumentation skal sendes til Rebild Kommune på følgende mail adresse:

SU@rebild.dk

Mrk. 'Anmodning om godkendelse – Personlig pleje og praktisk hjælp’

Har du spørgsmål vedrørende godkendelsesmaterialet og proceduren kan du kontakte Center Pleje og Omsorg på tlf.: 99 88 99 88.  

Mrk. "Anmodning om godkendelse - Frit valg personlig pleje og praktisk hjælp"

 

Menu