Træning

Kuvert - foto: www.colourbox.dk
Rebild Kommune har udarbejdet godkendelsesmateriale, hvori det fremgår, hvilke kvalitetskrav og øvrige betingelser du som virksomhed skal opfylde for at blive godkendt som leverandør af træning til borgere i Rebild Kommune.

Der er ansøgningsrunde to gange årligt, men anmodninger kan indsendes løbende.

Ansøgningsfrist og forventet kontraktstart

Ansøgningsfrist d. 1. februar med forventet kontraktstart d. 1. marts.

Ansøgningsfrist d. 1. august med forventet kontraktstart d. 1. september.

Godkendelsesprocedure

Her kan du læse godkendelsesmaterialet, som private virksomheder skal kende til for at kunne ansøge og opnå godkendelse som leverandør af træning i kommunen.

Anmodning om godkendelse og anden dokumentation skal sendes til Rebild Kommune på følgende mail adresse:

cskf@rebild.dk

Mrk. 'Anmodning om godkendelse – Træning’

Har du spørgsmål vedrørende godkendelsesmaterialet og proceduren kan du kontakte Center Sundhed - Rune Gjerløv Winther tlf.: 99 88 93 97 - rgwi@rebild.dk.  

Menu