Årsrapport og handlingsplan

Foto:Helle Vibeke Andersen
Årsrapport og handlingsplan for Erhverv og Turisme i Rebild Kommune

ÅRSRAPPORT 2019 

ERHVERVSFOKUS 

I 2019 trådte den nye erhvervsfremmelov i kraft, som indeholder to centrale niveauer – en stærk kommunal forankring og et statsligt niveau. Det regionale niveau indgår ikke længere i den samlede indsats. Erhvervsudviklingsrådet i Rebild, har sammen med de 10 andre kommuner i Nordjylland været med til at synliggøre det centrale i at være lokalt forankret over for Dansk Industri og det politiske niveau.
Business Rebild er fortsat den lokale indgang til iværksættere og virksomheder i Rebild Kommune.

Det sker via tæt dialog med erhvervet i forhold til sparring, kompetenceforløb, netværk, etablering og udvidelse, samt som bindeled ind til specialiseret rådgivning via erhvervs-fremmesystemet, herunder Erhvervshus Nordjylland og private rådgivere. Ligeledes har erhvervsudviklingsrådet i inde-værende år taget forskellige erhvervspolitiske temaer op til dialog, hvor både kommune og erhvervsdrivende har været inddraget. Det sikrer nærhedsprincip og tiltag, der er efterspørgselsdrevet.

TURISMEFOKUS 

En stærk lokal erhvervsudvikling i tæt samspil med kommunen og erhvervslivet er afgørende for, at skabe de bedste rammer for vækst og udvikling hos vores lokale virk-somheder. Turismen har i indeværende år været igennem en turbulent tid. Den nye erhvervsfremmelov har ligeledes indikeret, at de ca. 85 destina-tioner i Danmark skulle fusioneres til 20-25 destinationer, som skulle forankres i en fælles strategi. Rebild har positivt og intensivt arbejdet på en Himmerlands model bestående af Mariager-fjord, VestHimmerland og Rebild kommune.

Desværre var forskellen omkring helt centrale faktorer for stor, hvorfor et enigt politisk forum, besluttede, at Rebild skulle stå uden for destinationssamarbejde. RebildPorten er omdrejningspunkt for ca. 75.000 besøgende om året og ER i fortsat udvikling og vækst. Udover gæsteservice er Rebild-Porten central aktør på turisme og eventudvikling i tæt samspil med erhvervet, kommunen og frivillige aktører. Det skaber synergi og resultater via fælles indsatser, netværk og kompetenceudvikling, som også ses som væsentlig i forhold til bosætning. Det agter vi at fastholde og intensiverer fremadrettet.

Læs hele Årsrapporten 2019 for Erhverv & Turisme her.

Handlingsplan Erhverv 2020

En stærk lokal erhvervsudvikling i tæt samspil med erhvervslivet og Rebild Kommune er afgørende for, at sikre de bedste rammer for vækst og udvikling i årene fremover.

Business Rebild har i den nye erhvervsfremmelov en central rolle i, at arbejde for det lokale erhvervslivs interesser og sikre et optimalt samspil med Erhvervshus Nordjylland og andre centrale erhvervsfremmeaktører - både regionalt og nationalt. Områder som digitalisering, bæredygtigforretnings-udvikling, implementering af de 17 Verdensmål og kvalificeret arbejdskraft er alle områder, der sættes højt på den nationale dagsorden. Områder, som vi i 2020 også prioriterer ind i vores indsatser for erhvervslivet i Rebild.

For at sikre et efterspørgseldrevet erhvervsfremmesystem, der tager højde for lokale faktorer, og som målretter indsatsen mod virksomhederne, er vi fokuseret på, at være i tæt kontakt med det lokale erhverv - her er 1:1 sparring med virksomhederne et altafgørende parametre. Målsætningen i 2020 er, at det skal være attraktivt at investere, etablere og drive virksomhed i Rebild Kommune.  

Det overordnede mål

Det overordnede og langsigtede formål for Business Rebild er;

"At sikre de bedste rammer for vækst og udvikling af erhvervslivet i Rebild Kommune”.

Dette gøre bl.a. ved at have fokus på, at skabe gode rammer for samarbejdet på tværs af kommunale afdelinger, samt sikre en konstruktive dialog mellem erhvervslivet og kommunen.

Det strategiske mål

Det er ambitionen, at Rebild Kommune, vil være;

"Nordjyllands mest attraktive erhvervskommune”.

Læs hele Handlingsplan Erhverv 2020

Menu