Autoværksteder

Autoværksted - foto: www.colourbox.com
Nyetablering, ændring, udvidelse eller flytning af et autoværksted skal anmeldes til Rebild Kommune

På baggrund af det indsendte giver Center Natur og Miljø enten en tilladelse eller et afslag.

I nogle tilfælde skal der også søges om byggetilladelse og/eller landzonetilladelse.

Tilladelsen fra Center Natur og Miljø er en forudsætning for andre eventuelle tilladelser fra Rebild Kommune.

Hvilke autoværksteder er omfattede?

Alle autoværksteder er omfattede af kravene om anmeldelse.
Dette er nærmere beskrevet i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Hvordan anmelder jeg?

For at gøre det lettere for dig, så har vi lavet et skema du skal anmelde dit autoværksted på:

Anmeldelsesskema til autoværksteder 

Skemaet kan udfyldes på PC, hvis du har den seneste Adober Reader (pdf). Du kan printe eller gemme det indtastede som en pdf-fil, som du kan sende med en e-mail.

Udover at indsende skemaet,  skal du også indtegne de forskellige aktiviteter og afkast på kort i et passende målestoksforhold og sende kortet/kortene med.
Hvis du gerne vil gøre dette på PC, så kan du bruge Rebild Kommunes offentligt tilgængelige kortløsning, Kortinfo

Vejledning i brug af Kortinfo

Bliver min anmeldelse accepteret, når jeg har sendt den ind?

Din virksomhed skal selvfølgelig overholde kravene i Autoværkstedsbekendtgørelsen før vi kan acceptere.
Du bør derfor læse bekendtgørelsen, for den stiller rammerne for din virksomhed.
Især §§ 7-13 stiller nogle krav, som påvirker bl.a. affaldsopbevaring og højde på afkast fra forskellige udsug.

Hvis der er nogle ord i bekendtgørelsen, som du ikke kender, så kig under § 2 – her er der en delvis ordforklaring (næsten alle lovtekster har en ordforklaring i starten af de første paragraffer).

Hvor skal anmeldelsen sendes hen?

Anmeldelsen og kortbilag kan sendes pr. brev til:

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

eller pr. e-mail til:

cnm@rebild.dk med 'Autoværksted' skrevet i emnefeltet.

Stadig i tvivl?

Har du spørgsmål så kan henvendelse ske på ovenstående e-mailadresse.

Men hvis du er i tvivl om hvordan du skal sortere din emballage, så kan du i stedet bruge denne pædagogiske oversigt: ’Hvornår er emballage farligt affald?’ 

Hvor lang tid skal jeg vente?

Fra Rebild Kommune har alt det materiale vi har bedt dig om, så har vi 4 uger til at give tilladelse eller afslag.

Hvis du ikke har hørt fra os indenfor denne tidsfrist, så er det at betragte som en accept.

Men hvis du sender en ufuldstændig anmeldelse ind til os, så tæller de 4 uger først når vi har den fuldstændige anmeldelse.

Det er dit ansvar, at vi modtager din anmeldelse. Så kontakt os hvis du ikke har modtaget et kvitteringsbrev/e-mail indenfor 10 hverdage efter indsendelsen af din anmeldelse.

 

Menu