Godkendelsespligtige virksomheder

Maskine - www.colourbox.dk
Hvis du ønsker at etablere en større produktionsvirksomhed skal du sandsynligvis have en miljøgodkendelse inden du starter.

Det afhænger af virksomhedstypen, om du skal søge om miljøgodkendelse. Du kan finde lister over virksomhedstyper, som skal have en miljøgodkendelse, i bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Vi anbefaler, at du benytter bilagene i bekendtgørelsen om ansøgningspunkter, og går frem efter disse. Herved forholder du dig til alle tænkelige spørgsmål om miljø.

Bilagene kan findes som tekst på Miljøstyrelsens hjemmeside - hvor man kan også søge digitalt

Det kan være en god ide at kontakte os tidligt i forløbet. Så er det muligt for alle parter at planlægge forløbet fra ansøgning til tilladelse, og vi kan for eksempel bidrage med relevant viden om miljølovgivning, renere teknologi og forebyggende miljøtiltag.

Send en mail til raadhus@rebild.dk, og giv os lidt oplysninger om projektet.

Menu