Jordforurening

Jordforurening - foto: Lone Friis Hansen
Kommunen udfører en række opgaver indenfor jordforureningsområdet. Der er særligt fokus på at beskytte grundvandet/drikkevandet samt at den der forurener, kan drages til ansvar for en forurening.

Kommunen udfører en række opgaver indenfor jordforureningsområdet, hovedsageligt i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven.

Lovgivningen har særligt fokus på:

  • At beskytte grundvandet/drikkevandet, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.
  • At den der forurener, kan drages til ansvar for en forurening

Det er blandt andet Center Natur og Miljøs opgave:

  • At behandle anmeldelser om jordflytning.
  • At give tilladelse til anlægsarbejde og byggeri på forurenede grunde.
  • At give tilladelse til støjvolde, hvor der anvendes andet end ren jord.
  • At svare på forespørgsler fra ejendomsmæglere om jordforurening ved køb og salg af ejendomme.
  • At give påbud om undersøgelse og oprydning når der er sket en forurening.
  • At føre tilsyn med at vilkår i tilladelser og lovgivning overholdes.
  • At føre tilsyn med olietanke.

Kommunen er i de fleste tilfælde myndighed på jordforureningsområdet.

Regionen er dog myndighed på området med kortlægning af forurenede grunde og den offentlige indsats i forbindelse med oprydningen på forurenede grunde. Region Nordjylland kan kontaktes på region@rn.dk eller på telefon 97 64 80 00. Du kan se mere på Regionens hjemmeside.

I mange tilfælde er der brug for professionel hjælp i jordforureningssager, men kommunen er også behjælpelig med overordnet vejledning. 

Menu