Accept

Colourbox.dk
Jeg har anmeldt virksomheden, hvad nu?

Hvis anmeldelsen svarer på alt det nødvendige, kan virksomhedens forhold accepteres

Din virksomhed skal selvfølgelig overholde kravene i Maskinværkstedsbekendtgørelsen (§§ 6-34), før vi kan acceptere anmeldelsen.

Oplysningerne, som du skal sende ind, er lige så omfattende som ansøgning til miljøgodkendelse, så det anbefales at benytte en konsulent/rådgiver - gerne med kendskab til miljøgodkendelser.
Det er især dokumentation for rensning af udsuget luft og for støj, som kræver specialviden.

Hvor lang tid skal jeg vente ?

Fra Rebild Kommune har alt det materiale du skal sende ind,  har vi 4 uger til at anmode om flere oplysninger.

Hvis du ikke har hørt fra os indenfor denne tidsfrist, så er det at betragte som en accept (men vilkårene i bekendtgørelsen vil stadig være gældende lov).

Såfremt du sender en ufuldstændig anmeldelse til os, så tæller de 4 uger først, når vi har den fuldstændige anmeldelse.

Det er dit ansvar, at vi modtager din anmeldelse. Så kontakt os hvis du ikke har modtaget et kvitteringsbrev/e-mail indenfor 10 hverdage efter indsendelsen af din anmeldelse.

Menu