Anmeldelse

Colourbox.dk
Anmeldelse skal foregå digitalt gennem selvbetjeningsløsningen, Byg og Miljø

Byg og Miljø (kaldes ofte BOM) er et nyt system til borgere og virksomheder til at ansøge i bygge- og miljøsager.
Byg og Miljø dækker ikke alle områder under miljølovgivningen endnu, men anmeldelse af maskinværksteder skal ske igennem systemet.
 
I visse tilfælde gives dispensation for at benytte Byg og Miljø i nogle tilfælde.
Kontakt Center Natur og Miljø for at høre nærmere.

Byg og Miljø

Du skal bruge Nem-ID til at logge på Byg og Miljø.

Byg og Miljø har vejledende tekster til at guide dig igennem ansøgningen.
Systemet er relativt nyt, så vi må i fællesskab arbejde henover eventuelle medfødte ’børnesygdomme’ i Byg og Miljø.

Når du starter et projekt i Byg og Miljø,  skal du på en side med overskriften ’Udvalgte aktiviteter’ vælge kategorien ’Virksomhedsmiljø’.
Når du klikker på denne, udvides der med flere valgmuligheder.

Vælg det projekt, der passer bedst til din situation (Ny/eksisterende virksomhed).

Du har muligheden for at lave oversigtskort i Byg og Miljø, men du kan også lave oversigtskort vha. Rebild Kommunes offentlig tilgængelige kortløsning, kortinfo.
Kortinfo 
Vejledning i brug af Kortinfo

Du kan læse mere om Byg og Miljø på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Selvbetjening:

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

  • Kommune- og lokalplaner
  • By- og landzonebestemmelser
  • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu