Eksisterende miljøgodkendelse

Colourbox.dk
Virksomheden har en miljøgodkendelse, så skal vi stadig anmelde ?

Eksisterende miljøgodkendelser er stadig gældende, indtil miljøgodkendelsen bortfalder.

Har du en miljøgodkendelse, og der sker ændringer i aktiviteterne eller i mængderne, skal du tage initiativ til, at miljøgodkendelsen ændres, så den passer med virkeligheden.

En miljøgodkendelse kan også blive ophævet ved, at Rebild Kommune stiller krav om revidering. Dette sker typisk, hvis vilkårene i miljøgodkendelsen er mildere end de krav, som kan findes i Maskinværkstedsbekendtgørelsen. Begge muligheder kommer fra Godkendelsesbekendtgørelsens § 66.

Vurderingen af om et maskinværksted skal have revideret miljøgodkendelsen (dvs. miljøgodkendelsen bortfalder og erstattes af bekendtgørelsen) vil blive foretaget i forbindelse med de alm. periodiske virksomhedstilsyn.

Efter et sådan krav om revidering/bortfald af miljøgodkendelse, har virksomheden 3 måneder til at få indgivet en anmeldelse, hvor virksomheden dokumenterbart kan leve op til kravene i Maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Menu