Midlertidige aktiviteter

Nedrivning - www.colourbox.dk
Midlertidige aktiviteter i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning skal anmeldes 14 dage inden arbejdet begyndes.

Anmeldelsen skal sendes til raadhus@rebild.dk

Midlertidige aktiviteter er tidsbegrænsede aktiviteter, som kan medføre gener for omgivelserne i form af støj eller støv. Derfor kræver det en tilladelse fra miljømyndigheden i kommunen inden du begynder. Det gælder f.eks ved

  • større nedrivningsarbejder
  • facaderensning
  • knusning af bygge- og anlægsmaterialer
  • mobile asfaltanlæg.

Hvis vi vurderer, at omfanget kan accepteres, giver vi en tilladelse. Tilladelsen indeholder forskellige vilkår, som ansøger skal overholde blandt andet typisk et krav om skriftlig orientering til de nærmeste naboer.

Skema til anmeldelse af midlertidige aktiviteter.

Menu