Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Tjekliste - www.colourbox.dk
En lang række virksomheder og anlæg er omfattet af miljøvurderingsreglerne. Det betyder, at deres effekt på miljøet skal vurderes på forhånd, før de kan etableres og få eventuelle andre tilladelser (fx byggetilladelse, spildevandstilladelse, miljøgodkendelse).

Projekter som kræver en miljøvurdering

Hvis projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 skal der gennemføres en miljøvurderingsprocedure (VVM). Kontakt Rebild Kommune herom.

Projekter som måske kræver en miljøvurdering

Hvis projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 skal Miljøstyrelsens ansøgningsskema udfyldes (Word).

Det udfyldte ansøgningsskema og eventuelle spørgsmål om ansøgningen sendes til Rebild Kommune på raadhus@rebild.dk.

Du har som borger også mulighed for at sende sikker mail til kommunen gennem borger.dk.

Hvis projektet er omfattet af både bilag 2 i miljøvurderingsloven og bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal du ansøge digitalt igennem selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Kommunen skal give tilladelse

Anlægsarbejdet kan først igangsættes, når kommunen skriftligt har meddelt ansøger, at projektet enten ikke kræver en miljøvurdering (screeningsafgørelse), eller at kommunen har gennemført hele miljøvurderingsprocessen og givet tilladelse til det ansøgte projekt.

Hvis du er i tvivl om dit projekt er omfattet af miljøvurderingsreglerne eller har spørgsmål kontakt venligst Rebild Kommune.

Læs om ’Miljøvurderinger af konkrete projekter’ på Miljøstyrelsens hjemmeside

Menu