Råstoffer

Råstof
Råstofindvinding kræver enten tilladelse eller en anmeldelse. Det afhænger af om indvindingen er erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig

Råstoffer er sand, grus, sten, ler og kridt i undergrunden.

Myndighed

Region Nordjylland har siden Kommunalreformen i 2007 haft ansvaret for kortlægning af råstoffer og for at udarbejde en regional råstofplan.

Fra den 1. juli 2014 har Region Nordjylland også overtaget ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen i Rebild Kommune.

Har du derfor spørgsmål vedrørende råstofgravene i Rebild Kommune, så skal du henvende dig til Region Nordjylland på raastoffer@rn.dk ,eller telefon: 97 64 82 76.

 

Jord i råstofgrave

Ifølge Jordforureningslovens § 52 er tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave forbudt.

Region Nordjylland kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet. Ansøgning om dispensation skal ske på et særligt skema som fås på Region Nordjyllands hjemmeside, eller ovenstående e-mail og telefon.

 

Menu