Tilsynskampagner

En lysende pære
Rebild Kommune skal føre et kampagnetilsyn af kommunens virksomheder en gang om året.

Kampagnetilsyn er målrettede tilsyn, hvor vi typisk kun kigger på en enkelt aktivitet, installation eller et forhold. 

Til gengæld kommer vi omkring flere virksomheder på kort tid. Kampagnetilsyn giver os altså mulighed for at drøfte emner med jer, hvor der ikke er lovkrav om en indsats, men hvor det giver god mening med opmærksomhed.

Samtidig indberettes tilsynskampagner til Miljøstyrelsen, så de kan hente inspiration og drage erfaringer fra de kommunale kampagner.

 

I 2019 var tilsynskampagnen en opfølgning på om virksomhederne får benyttet sikkerhedsdatabladene

I 2018 var tilsynskampagnen en informationskampagne om regnvandsriste og regnvandsledninger.

Menu