Regnvandsriste og regnvandsledninger

Rist ved vejside
I 2018 vil vi informere virksomheder om hvad der sker med vand, der løber i regnvandsriste. Det gør vi for at sikre en forståelse hos kommunens virksomheder for, at regnvandsledninger ikke er en kloak.

Ved at øge kendskabet til regnvandets vej, så håber vi at kunne forhindre forurening af vandløb, søer, fjord og hav.
Selvom det kan virke som en simpel viden, så er det også en relevant viden.

I separatkloakerede områder fører regnvandsriste til en regnvandsledning.

Separatkloakering er en deling af kloakken, hvor spildevand og overfladevand skilles fra hinanden, så man kan rense spildevandet mere effektivt.
Regnvandsledningen fører som regel til et forsinkelsesbassin, som kan bremse en vis mængde nedbør.

Fra bassinet går vandet typisk videre til et vandløb gennem et smallere rør, så vandløbet ikke modtager for meget regnvand på én gang (af hensyn til fortynding og oversvømmelse).

Vandløbet kan være lige fra en lille grøft til et større vandløb, og i sidste ende havner vandet i Limfjorden i de fleste tilfælde (for Rebild Kommune).

Dog er Juelstrupparken og Porsborgparken lidt anderledes, da overfladevandet herfra ender i Juelstrup Sø.

Derfor er det vigtigt at alle virksomheder sikrer at der ikke løber forurenet vand, olie, kemikalier og andet i regnsvandskloakken.

Skulle uheldet alligevel være ude, så kontakt myndigheder og forsyning.

Rebild Forsyning 41 78 74 70
Rebild Kommune 99 88 99 88 – bed om at blive stillet om til en spildevandsmedarbejder (under Center Natur og Miljø)

Hvis det kræver akut indsats og det er udenfor Rebild Kommunes åbningstid, så ring til Alarmcentralen 1-1-2.
Beredskabet kan ringe efter assistance fra Miljøvagten til vejledning med indsatsen.

Folderne herunder fortæller mere om hvad der ikke må havne i regnvandskloakken og hvor regnvandet fra de forskellige områder løber hen.

Husk at I kan aflevere affald på genbrugspladser som erhverv, og I kan aflevere op til 200 kg farligt affald om året.

Menu