Sikkerhedsdatablade (SDS)

Indikation af udfyldelse af papirer
Sikkerhedsdatablade (SDS) indeholder ikke kun oplysninger om arbejdsmiljø. I enhver SDS kan man finde oplysninger om opbevaring, bortskaffelse og om stoffer kan reagere uheldigt med andre stoffer.

Formålet med kampagnen er at få udbredt kendskabet til SDS. Mere præcist vil vi gerne have virksomheder til at finde miljørelevante oplysninger om deres kemi, så de selv kan opbygge deres forståelse omkring håndteringen før, under og efter brug af kemien.

Det er svært at finde virksomheder helt uden faremærkede kemikalier. Benzin, olier, WD-40, rustløsner og shellak har alle faremærkninger blot for at nævne nogle få.

Derfor er kampagnen anvendelig på sådan set alle virksomhedstyper omfattet af tilsynsbekendtgørelsen. Der foretages uvarslede tilsyn på en stribe tilfældigt udvalgte virksomheder (ca. 15).

 

I forbindelse med tilsynet bliver der omdelt en folder om SDS

Menu