Sikkerhedsdatablade (Si-blade)

Indikation af udfyldelse af papirer
Sikkerhedsdatablade (Si-blade) indeholder ikke kun oplysninger om arbejdsmiljø. I ethvert Si-blad kan man finde oplysninger om opbevaring, bortskaffelse og om stoffer kan reagere uheldigt med andre stoffer.

Formål

Formålet med kampagnen er at få udbredt kendskabet til Si-blade. Mere præcist vil vi gerne have virksomheder til at finde miljørelevante oplysninger om deres kemi, så de selv kan opbygge deres forståelse omkring håndteringen før, under og efter brug af kemien.

Det er svært at finde virksomheder helt uden faremærkede kemikalier. Benzin, olier, WD-40, rustløsner og shellak har alle faremærkninger blot for at nævne nogle få.

Derfor er kampagnen anvendelig på sådan set alle virksomhedstyper omfattet af tilsynsbekendtgørelsen. Der foretages uvarslede tilsyn på en stribe tilfældigt udvalgte virksomheder (ca. 15).

I forbindelse med tilsynet blev der omdelt en folder om Si-blade

Årets kampagne

Vi har i 2019 været forbi 14 virksomheder i forbindelse med vores kampagnetilsyn (uvarslede).
Det var muligt at gennemføre kampagnetilsynene på 10 af disse virksomheder.

Vi har sammenfattet det observerede hér: Resultat

De tilfælde, hvor der har været mindst kendskab til Si-blade var særtilfælde; en nyansættelse og ved et salg af en virksomhed.
Umiddelbart har virksomhederne stor opmærksomhed på Si-bladenes eksistens.

Fokus på Si-bladene hænger umiddelbart sammen med lovkrav, der har med arbejdsmiljø at gøre.

Ved kampagnetilsynet har vi gjort opmærksom på, at Si-bladene også indeholder oplysninger der har med miljø at gøre.
Der var umiddelbart mindre kendskab til miljødelen af Si-bladene.

Miljø og Si-blade

De miljø-orienterede kapitler fra Si-bladene er disse:

Kapitel 7 – Håndtering og Opbevaring

Kapitel 10 – Stabilitet og Reaktivitet

Kapitel 13 – Bortskaffelse

Hvis en virksomhed skal bortskaffe farligt affald i mindre mængder, så er der hér et kvitteringsark til udfyldelse til brug som kvittering: Kvittering Farligt Affald

Menu