Fremtidens dagtilbud

skovbørnehave på tur - www.colourbox.do
Strategien, som arbejder med begreberne børns trivsel i dagligdagen, inklusion i fællesskabet og læring i dagtilbuddet, giver en overordnet retning for udviklingen af Rebild Kommunes dagpleje, småbørnsgrupper og børnehaver i de næste ti år.

Hvordan kan vi gøre Rebild Kommunes dagtilbud endnu bedre? Det kernespørgsmål forsøger Strategi for Fremtidens Dagtilbud at besvare. Strategien, som blev politisk vedtaget i juni 2013, udstikker en overordnet retning for udviklingen af Rebild Kommunes dagtilbud i årene 2013 - 2023.

Handlingsplan for dagtilbudsstrategien

Handlingsplanen fremhæver en række emner og projekter, der skal arbejdes med frem til udgangen af 2015. Så laves der en ny handlingsplan, der ligesom den nuværende, arbejder frem mod at indfri den overordnede vision for Fremtidens Dagtilbud.

En del af projekterne er allerede gennemført eller er i gang med at blive evalueret. Det drejer sig blandt andet om: decentraliseringen af støtteressourcerne, 0-3års-pædagogik, udformningen af en dagtilbuds- og skolepolitik samt "Strategi for digitale værktøjer i dagtilbud".

Digitale Værktøjer

I foråret 2015 blev Strategi for digitale værktøjer i dagtilbud vedtaget efter en omfattende proces. I efteråret 2015 blev der uddannet en digital pædagog i hver institution/hus – og sideløbende lavede hvert hus en strategi for, hvordan de konkret ville omsætte strategien til praksis. 

Menu