Fritagelse fra digital post?

Logo for digital post - grafik: www.borger.dk
Alle borgere i Danmark skal kunne modtage digital post. Bibliotekerne og Borgerservice kan hjælpe og vejlede dig. Kan du, eller nogen du kender, alligevel ikke bruge den digitale postkasse, er det muligt at blive fritaget.

Folketinget har besluttet, at alle borgere i Danmark skal kunne modtage post fra det offentlige digitalt. Bibliotekerne og Borgerservice vil gerne hjælpe og vejlede, hvis en borger har svært ved at bruge den digitale postkasse.

Hvis vedkommende trods hjælp og vejledning ikke kan bruge den digitale postkasse, kan vedkommende give andre - for eksempel et familiemedlem - adgang til at læse i sin digitale postkasse. Endelig er det muligt helt at blive fritaget for at modtage posten digitalt.

Fritagelse fra digital post?

For at en borger kan blive fritaget, skal vedkommende opfylde mindst ét af nedenstående kriterier:

  • Borgeren har det, der kaldes en 'kognitiv funktionsnedsættelse', som hindrer vedkommende i at anvende Digital Post. Det kan for eksempel være, hvis vedkommende lider af demens, er udviklingshæmmet eller har en hjerneskade.
  • Borgeren har en 'fysisk funktionsnedsættelse', som hindrer vedkommende i at anvende Digital Post. Det kan for eksempel være blindhed.
  • Borgeren har ikke adgang til computer med internetforbindelse i sit eget hjem.
  • Borgeren er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark.
  • Borgeren har ikke længere fast ophold i Danmark.
  • Borgeren har sproglige barrierer, som gør, at vedkommende har svært ved at forstå teksterne i Digital Post.
  • Borgeren har vanskeligt ved at få NemID, for eksempel fordi vedkommende opholder sig i udlandet og har langt til en dansk repræsentation, som kan udlevere NemID. Eller hvis vedkommende ikke har pas eller kørekort og derfor skal møde personligt op for at få NemID, men samtidig på grund af sygdom er bundet til hjemmet.
  • Borgeren bor i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s.

Fra 1. oktober 2017 bliver alle midlertidige fritagelser fra Digital Post gjort tidsubegrænsede. Borgere, som i dag har en midlertidig fritagelse, vil automatisk få deres fritagelse gjort tidsubegrænset. 

Selvbetjening:

Fritagelse fra digital post

Ansøger skal udfylde blanketten og møde personligt op i Borgerservice med blanket og legitimation (pas, kørekort, sundhedskort) – fritagelsen er ikke tidsbegrænset.

Fuldmagt
Har ansøger ikke mulighed for selv at møde op, kan ansøger give fuldmagt til en anden person på side 2 i blanketten. Denne person skal herefter møde personligt op i Borgerservice med blanketten og egen legitimation.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Læseadgang til din digitale postkasse

Du kan give andre adgang til at læse post i din digitale postkasse. Hvis du ikke selv kan oprette læseadgangen via din digitale postkasse, kan du få hjælp til det i Borgerservice. Medbring gyldig legitimation samt navn og personnummer på den person, som skal have læseadgangen. 

Fuldmagt
Hvis du ikke selv kan møde op i Borgerservice, kan du give fuldmagt til den person, som skal have læseadgangen. Personen skal medbringe fuldmagten samt gyldig legitimation.

Gyldig legitimation
Medbring legitimation med billede og personnummer. Det kan være pas, kørekort eller en kombination af andre identitetspapirer. Kontakt Borgerservice på telefon 99 88 99 88, hvis du er i tvivl.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu