Fritvalgsdatabasen

Støvsuger - foto: www.colourbox.com
Frit valg på ældreområdet betyder, at kommunen skal give borgeren mulighed for selv at vælge, hvilken leverandør der skal udføre den personlige pleje og praktiske hjælp, som kommunen kan bevilge. Mulighederne for frit valg af leverandør omfatter ikke beboere i plejehjem, plejeboliger eller lignende bebyggelser.

Hvad er Fritvalgsdatabasen 

Fritvalgsdatabasen er portalen, hvor alle kommunale myndigheder skal offentliggøre blandt andet deres kvalitets- og priskrav i forhold til leverandører på ældreområdet. Her samles desuden relevante publikationer vedrørende frit valg på ældreområdet. Databasen administreres af Socialstyrelsen.

Hvem fastsætter kvalitets- og priskrav til leverandører

Kommunalbestyrelsen bestemmer serviceniveauet for ydelserne og derudfra fastsætter den kommunale myndighed kvalitets- og priskrav, som leverandøren skal leve op til.  

Hvad kan du bruge Fritvalgsdatabasen til

Du kan se, hvilke ydelser der er tilknyttet frit leverandørvalg, hvilke krav din kommune stiller leverandørerne, og hvilke takster der er fastsat. Du finder også information om, hvilke kriterier der skal opfyldes for at få bevilget personlig pleje og praktisk hjælp. Derudover kan du finde link til lovgivning og publikationer.

 

Menu