Gadelyset slukkes i dele af Terndrup

Knust elpære - foto: www.colourbox.com
På grund af alvorlige fejl, er gadebelysningen slukket i dele af Terndrup. Efterhånden som vi kender mere til problemets omfang og efterhånden som fejlene bliver rettet, skriver vi om det her på siden.

13. februar, kl. 14:10

Arbejdet med at rette fejlene ved gadelyset i Terndrup er nu gået i gang.

Første del af opgaven er registrering og udskiftning af de defekte kabler. Udskiftning af de defekte kabler sker omkring de to forretningscentre, ”trækvarteret”, ”fuglekvarteret” og stierne. Der bliver desuden opstillet nye master på stierne.

Fra 17. marts bliver der monteret nye LED-lysarmaturer på masterne. Også dette arbejde starter ved de to forretningscentre, ”trækvarteret”, ”fuglekvarteret” samt stierne, og herefter begynder der hurtigt at komme lys i de mørklagte områder. Efterfølgende der bliver sat nye LED-armaturer op i resten af byen.

Det forventes at det hele er færdigt senest den 15. maj i år.

----------

12. februar, kl. 15:15

I forlængelse af at vi har fundet fejl på gadebelysningen, har vi valgt at gennemføre en ekstraordinær kontrol af installationerne på de kommunale institutioner i Terndrup.

----------

7. februar, kl. 14:00

Undersøgelsen af fejlene på gadelyset i Terndrup har slået fast at nogle er så alvorlige at de i yderste konsekvens kan være livstruende. Derfor vil gadelyset i de ramte områder naturligvis forblive slukket indtil fejlene er rettet.

Undersøgelsen har også sat navne på de fleste berørte områder i Terndrup. Det drejer sig om:

  • Pilevej, Ahornvej, Poppelvej og måske et par veje mere i ’trækvarteret’
  • Bymidten
  • Sti til skole og svømmehal
  • Generelt stier i ’fuglekvarteret’.

Hvis der kommer flere veje på listen vil de blive opdateret her på siden.

Arbejdet med at rette fejlene går straks i gang, men der kan gå op mod tre måneder før alle områder i Terndrup igen har gadelys. Gadelyset i de berørte områder bliver tændt efterhånden som fejlene rettes. Rækkefølge fejlene bliver udbedret i, bliver prioriteret og når vi har en plan for arbejdet bliver den lagt her på siden.

Der er fundet en lang række forskellige fejl på belysningen, og nogle af de mest typiske er:

  • Samledåser der er placeret i jorden
  • Ledninger uden isolering
  • Manglende sikringer i masterne
  • Anvendelse af samlemuffer der ikke er godkendt til udendørs brug
  • For små ledninger ud til masterne.

----------

6. februar, kl. 16:10

Gadelyset i Terndrup er blevet gennemgået af en el-installatør, og han har desværre fundet så alvorlige fejl at vi har valgt at afbryde belysningen på visse strækninger fra og med i dag.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige præcist hvornår belysningen er i orden igen, men fejlene er ganske omfattende, så der vil gå nogen tid.

Vi har endnu heller ikke et fuldt overblik over hvilke strækninger der bliver berørt, men vi vil løbende orientere her på hjemmesiden og så vidt muligt via pressen.

Vi beklager meget de gener dette medfører.

----------

Menu