Handicappris

Pige med down
En gang om året uddeler vi Handicapprisen - 5000 kr. til en privatperson, fagperson, forening, organisation eller virksomhed, som har ydet en særlig indsats for, at borgere med handicap kan være inkluderet i samfundet på lige fod med alle andre.

Hvem skal have Handicapprisen 2018?

Kender du en person, en gruppe, virksomhed, foreninger, institution eller organisation der er værdig til at modtage Handicapprisen? Så indstil dem til Handicapprisen.

Den særlige indsats kan være ydet:

 • i forhold til en enkelt borger eller familie
 • som ildsjæl i en forening, organisation eller lignende
 • i forbindelse med aktiviteter for mennesker med handicap
 • af en virksomhed i forbindelse med job og beskæftigelse for mennesker med handicap.

Enkeltpersoner, grupper, virksomheder, foreninger, institutioner eller organisationer kan indstille en kandidat.

Indstilling af kandidat sendes til Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring att. Lissy Hammer Mortensen eller på mail til lism@rebild.dk senest fredag den 9. november 2018.

Hvem kan få Handicapprisen?

Vi giver prisen til en privatperson, fagperson, forening, organisation eller virksomhed, som i særlig grad har ydet en indsats for, at borgere med handicap kan være inkluderet i samfundet på lige fod med alle andre.

Prisen tildeles for at have:

 • gjort en helt særlig indsats for, en gruppe eller generelt for mennesker med handicap
 • skabt forhold der kan bidrage til en forøget livskvalitet for mennesker med handicap
 • skabt lige mulighed for mennesker med handicap til at kunne deltage på lige fod 
 • skabt lige mulighed for job og beskæftigelse for mennesker med handicap
 • skabt lige mulighed for uddannelse, opkvalificering og inklusion for mennesker med handicap
 • skabt lige mulighed for og udfoldelsesmuligheder for mennesker med handicap 
 • forbedret tilgængeligheden bredt set for mennesker med handicap
 • bidraget til større almen viden om mennesker med handicap, deres forhold og livsbetingelser
 • bidraget til en større grad af inklusion af mennesker med handicap i det offentlige rum og samfundet som helhed.

Retningslinjerne er meget åbne, fordi bedømmelsesudvalget gerne vil at borgerne udviser mest mulig initiativ og kreativitet. De personer der indstilles til handicapprisen, skal alle have udvist initiativer, der ligger udover indsatserne i lovgivningen. Det skal netop være et ekstraordinært initiativ.

Bedømmelsesudvalg

Byrådet nedsætter et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Handicaprådet og det politiske system.

Menu