Info til dig der bygger nyt hus

Containere står på fliser. Håndtag og hjul er udad og containerne står samlet
Er du ved at bygge nyt hus i Rebild Kommune, så er der flere ting du skal forholde dig til i forhold til levering og tømning af containere. Vi har forsøgt at samle informationerne på denne side
Mens du bygger

Spærring af kørevej

Det er vigtigt at dine byggematerialer, containere og håndværkerbiler ikke spærrer kørevejen. 

Skraldebilen skal kunne komme forbi, så dine naboer kan få tømt deres containere.

Kan det ikke lade sig gøre, skal du sørge for at alle containerne flyttes til nærmeste farbare kørevej, dagen inden tømmedag.

Bestilling af containere

Du skal have leveret en dagrenovationscontainer, en genbrugscontainer og en miljøkasse.

Dagrenovation

Dagrenovationscontainere i byerne tømmes ugentligt og på landet hver 14. dag.

Dagrenovationscontainere fåes i størrelserne: 70 L, 140 L, 240 L, og 400 L. 

Genbrug

Genbrugscontaineren tømmes hver 4. uge.

Genbrugscontaineren er to-delt, i den ene side er der papir/ småt pap og i den anden plast/metal. Den er på 240 L.

Du kan bestille en ekstra genbrugscontainer uden ekstra omkostning.

Miljøkassen

Når den røde miljøkasse er fuld, stiller du den ud til din dagrenovationscontainer, så bytter skraldemanden den ud med en ny.

Du kan læse mere om de forskellige affaldsordninger her.

Leveringstid

Vi har 14 dages leveringstid, så det er vigtigt, at du kontakter os i god tid, så vi kan nå at have dine containere på plads, når du flytter ind.

Husnummer

For at vi kan levere dine containere til det rigtige hus er det vigtigt, at du har et synligt husnummer.

Lys

Det er vigtigt, at vi kan se, hvor vi skal aflevere containerne.

Efterfølgende skal skraldemanden også kunne finde sikkert hen til dine containere.

Overfyldt container

HUSK at du ikke må fylde din container mere end at låget stadig kan lukkes helt. Hvis det sker tømmer skraldemanden den ikke.

Har du mere affald end der kan være i din container, kan du købe et mærkat i borgerservice eller på bibliotekerne, som du kan binde ved sækken, så tager skraldemanden den med ved næste tømning. Det koster 30 kr. pr stk.

Placering af containere og adgangsforhold

Dine containere skal stå på et jævnt og fast underlag som eks. fliser. 

De skal stå med håndtag og hjul ud mod skraldemanden.

De skal stå sammen, være synlige på tømmedag og de skal stå det samme sted hver gang.

Det er vigtigt at du sætter dig ind i reglerne om adgangsforhold, så du lever op til kravene og dermed kan få tømt dine containere.

Anbefalinger fra Affaldskontoret

Tilmeld dig gerne sms-service, da du så kan få en sms om hvornår vi tømmer din container og vi kan kontakte dig, hvis der sker ændringer.

Hvis du er på facebook, vil vi anbefale at du følger Rebild Kommune, da Affaldskontoret ofte kommer med budskaber på denne side.

Tag gerne på en rundtur på resten af hjemmesiden. Vi forsøger at holde den opdateret, men undrer du dig over noget, så tøv ikke med at give os et praj om det.

Kontakt os endelig, hvis der er noget du er i tvivl om.

Sms- og e-mail-service

Få en påmindelse på sms, e-mail eller begge dele når du:

  • Får hentet dagrenovation
  • Får hentet papiraffald
  • Skal bestille afhentning af storskrald

Du kan selv vælge hvor mange dage i forvejen du vil have påmindelsen.

Du kan også afmelde dit mobilnummer eller e-mailadresse.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Se tømmedage

Hvornår kommer vi og tømmer din skraldespand? Find svaret her.

Bemærk!: På nogle veje kan skraldebilerne starte før kl. 6 for at undgå myldretiden. Du kan se her, hvor vi har givet dispensation til tidlig start.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu