Klima Rebild 2016

klimarebild logo
Klima Rebild er en fælles indsats hvor Det Grønne Råd, Rebild Kommune, frivillige ildsjæle og en lang række institutioner, virksomheder og interesseorganisationer sætter klima- og miljøforhold på dagsordenen. To uger om året sætter vi ekstra spot på klimaet og arrangerer en masse aktiviteter og arrangementer i hele kommunen.

Sammen udbyder vi en mangfoldig vifte af aktiviteter, der på forskellig vis har til formål at oplyse, inspirere eller lægge op til debat om klima- og miljøforhold. Det foregår altid i de to uger op til påske. Nederst kan du se en video der viser uddrag fra de mange spændene arrangementer.

Åbning: Klima Rebild 2016

Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping. Gratis adgang.

 • Lørdag 5. marts kl. 14. 

Borgmester Leon Sebbelin åbner kommunens 3. klimakampagne. Arrangementet er også fernisering på Rebildcentrets udstilling KLIMAKUNST. Jacob Hartmann, som er rådgiver inden for kunst, kultur og bæredygtighed i Københavns Kommune åbner udstillingen. Komponisten Ane Østergaard (Band Ane), lyd og land art-kunstneren Tulle Ruth og elever fra Skørping Skole uropfører et fælles værk for skralde-laptops og vinddreven lirekasse. Udenfor arbejder billedkunstner Søren Lyngbye om kap med tiden på en smeltende isskulptur, og inde i minens dyb oplyser solens energi Anders Bundgaards ”Sneen smelter” via 50 solcellelamper designet af Olafur Eliasson.
Efter arrangementet er der foredrag med aktionskunstner Jens Galschøit i Rebildcentrets biograf.

Er der liv derude? ved naturvejleder Søren Risborg

Gratis adgang. Arrangør: Rebild Naturskole

 • Mandag 7. marts kl. 19-21. Boldrup Museum, Nørager.
 • Tirsdag 8. marts kl. 19-21. Bælum Mølle – Skolevejsforlængelse.
 • Onsdag 9. marts kl. 19-21. Katbakken ved Øster Hornum.
 • Torsdag 10. marts kl. 19-21. Juelstrup Sø (parkering bag køreteknisk anlæg).
 • Fredag 11. marts kl. 19-21. Suldrup Skole (græsarealet bag skolen).
 • Lørdag 12. marts kl. 19-21. Naturskolen i Rold Skov, Møldrupvej 22, 9520 Skørping (parkering på Skovhavens p-plads).

Alt liv ligger inde under en tynd lyseblå ”æggeskal” rundt om jorden – den vi kalder atmosfæren. Jorden er i rumskala, blot et lille bitte skrøbeligt sandskorn. Kan et kik ud i rummet fra jorden, give samme indblik i jordens skrøbelighed?

Klart vejr: Vi kikker ud i rummet og ser på forskellige objekter i Naturskolens stjernekikkerter og får måske indtryk af, hvor lille jorden er i det store intet.
Overskyet vejr: Vi går en tur gennem Naturskolens planetsti forbi planeterne i vores solsystem – en tur helt ud til Pluto.

Familiearrangement: Klimavenlig mad på bål

Gregers Krabbe Friskole, Haverslevvej 107, Aarestrup, 9520 Skørping. 10 kr. pr. person – betales på dagen. Arrangør: Rebild Ungdomsskole.

 • Torsdag den 10. marts kl. 15-17.

Tilmelding: Kristine Thillemann: krth@rebild.dk senest tirsdag 8. marts kl. 12.

Vidste du, at det betyder noget for klimaet og CO2-udledningen, hvad du spiser? Kød er så stor en CO2-synder, at selv en lille ændring i kosten betyder mere, end hvis man sparer 10 procent på både benzin, el og varme. Derfor laver vi retter på bål, der sparer på kødet, men stadig indeholder godt med proteiner. Vi skal også undersøge, om insekter kan tilberedes så lækkert, at de kan spises.

Tørvetrillertur

Mosskovgård, Møldrupvej 26, 9520 Skørping. Gratis adgang. Arrangør: Naturstyrelsen Himmerland.

 • Søndag 13. marts kl. 13.30-ca. 16.30.

Alle ved efterhånden at CO2-udledning sker, når urgamle fossile brændstoffer som olie og kul afbrændes. En mindre kendt reserve af fossiler er af yngre dato – nemlig vores moser med deres indhold af tørv. Så længe mosen dannes og tørven er under vand lagrer den CO2, men når den afvandes og bortgraves til plantesække med Sphagnum eller til opdyrkning går tørven i omsætning og frigiver CO2 til atmosfæren. Frigivelse af CO2 fra afvandede tørveholdige arealer i landbrugsdrift er på globalt plan en af de meget store bidragydere til udledning af CO2. Der er derfor i de seneste år kommet fokus på hvordan den udvikling kan vendes.
Hvordan kan afvandede moser vækkes til live igen? Kan de mon bringes til igen at lagre CO2?

Vi går en tur og ser på erfaringerne i Store Økssø mose, og hører om arbejdet i Lille Vildmose og andre moseprojekter, som netop i disse år har høj prioritet.

OBS: Gummistøvler eller gode vandrestøvler er nødvendige!

Byttemarked

KulturStationen, Skørping. Gratis adgang.

 • Søndag 20. marts kl. 10-15.

Når du bytter i stedet for at købe nyt, sparer du penge og CO2-udledning. Et byttemarked er samtidig en hyggelig social begivenhed. Frivillige vil vise dig, hvor du kan fordele tøj, bøger, elektronik og andre ting, som du vil give væk. Derefter kan du gå på opdagelse og tage ting med hjem, som andre ikke længere vil have. 

Klimastafetten: Gå en tur for klimaet

Store Økssø v. viadukten. Gratis adgang.

 • Søndag 20. marts kl. 10-18. 

Hjælp med at bære Klimastafetten videre. Klimastafetten bæres hele dagen rundt om søen af store og små. Budskabet er at alle kan deltage og på den måde vise at vi skal værne om vores fælles ansvar for naturen og en bæredygtig fremtid.
Mosskov Pavillon er åben for "To Go" i hele tidsrummet med suppe, te og kaffe.

Foredrag: Kan man røre verden med en klump voks? billedkunstner Jens Galschiøt

Biografen, Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping. Billetpris 100 kr. Arrangør: Midthimmerlands Folkeuniversitet, Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer.

 • Lørdag 5. marts kl. 16-18.

Billedkunstner Jens Galschiøt fortæller om aktionskunst i hele verden. Jens Galschiøt bruger selv det skulpturelle billedhuggersprog til at sætte fokus på den globale ubalance og på, hvordan den påvirker den vestlige civilisation. Han fortæller om sit engagement og sine bevæggrunde for at skabe happenings med skulpturer som "Den Indre Svinehund", "Skamstøtter", "Hungerdrengene" og "Flygtningeskibet" med de 80 kobberflygtninge.

Jens Galschiøt bidrager med flere værker i Rebildcentrets udstilling KLIMAKUNST.

Seminar: Jesper Theilgaard og Naturstyrelsen

Rebildcentret, Røde Møllevej 4, Skørping. Billetpris: 100 kr., betales ved indgangen.

 • Lørdag 12. marts kl. 11-17

Tilmelding: Billetter kan KUN reserveres på mail til Sara Tornøe: sato@rebild.dk efter først til mølle princippet.

Danmarks Naturfredningsforenings Klimanetværk holder deres årlige seminar på Rebildcentret midt i klimaugerne. En del af seminaret afvikles i samarbejde med Rebild Kommune og er åbent for deltagelse for alle med interesse for emnet.

Det åbne program

11-12: Mellem orkaner og klimaændringer – oplæg ved DR's klimaekspert og meteorolog Jesper Theilgård, som også taler om perspektiverne for klimaet efter COP21.

12-12.30: Frokost.

12.30-14: Debat med Jesper Theilgaard.

14-14.30: Kaffe og kage.

14.30-16: Skovens betydning for forbedring af klimaet – oplæg ved Christian Lundmark Jensen, Naturstyrelsens repræsentant i internationale fora og Bendt Egede Andersen, skovrider Naturstyrelsen Himmerland.         

16-17: Debat med Naturstyrelsen.

Rebild ligger midt i skoven. Vi har derfor valgt at sætte fokus på træer og planters betydning for klimaet på seminaret under Klima Rebild.

Lørdag vil der blive sat fokus på de internationale bestræbelser på at øge skovtilvæksten til gavn for såvel det lokale miljø som det globale klima. Planlægning, beplantning og udvikling af skove er væsentlige aktiver til forbedring af klimaet. Dette belyses i en international sammenhæng. I referater fra COP 21 i Paris hører vi for eksempel, at tilplantning af et bælte med skov i den sydlige del af Sahara på tværs af det afrikanske kontinent er et af de tiltag, der er ved at blive realiseret ... og så er der alle andre tiltag, som vi intet kendskab har til.

Ligeledes vil skovens betydning for forbedring af klimaet blive belyst både nationalt og lokalt ikke mindst i relation til den nationale målsætning for skovtilvækst. Skoven er et væsentligt aktiv i udviklingen af biodiversitet, hvorfor planlægning af skov, udvikling og bevarelsen af skove i alle stadier (alder, udbredelse, lysåbenhed, diversitet med videre) gennem skovrejsning, "springe i skov" og som bynære skove vil gavne naturen og klimaet.

Fra madspild til måltid, foredrag med Karen Inger Thorsen, Fødevarebanken

Skørping Bibliotek. Gratis adgang, men billetter skal hentes på enten himmerlandsbilletten.dk eller på et af vores biblioteker.

 • Tirsdag 15. marts kl. 19-21.

Hvert år smides der store mængder mad ud i fødevaresektoren og blandt private. Samtidig oplever en større gruppe af socialt udsatte til tider sult og dårlig ernæring.

Vi får besøg af Karen Inger Thorsen, der er direktør for non-profit organisationen FødevareBanken. FødevareBanken har siden 2009 modtaget overskudsmad fra fødevareproducenter, landbrug, supermarkeder og grossister og fordelt det blandt organisationer, der arbejder for og med samfundets socialt udsatte – heriblandt børn, kriseramte kvinder og mænd, hjemløse, stofmisbrugere og psykisk syge.

Foredrag og debat: Klimaudfordringen, Kjeld Hansen og Jan Holm Ingemann

Fræer Aktivitetshus. Entre 50 kr. inklusive spisning.

 • Torsdag 17. marts kl. 18-21.

Tilmelding: fraeerborgerlaug@gmail.com eller telefon: 21 48 49 92.

To aktuelle samfundsdebattører kommer og klæder os på til at forstå, hvordan vi bedre selv og i fællesskab kan bidrage til en bæredygtig omstilling.
Kjeld Hansen og Jan Holm Ingemann sætter gang i vores forestillinger og begrænsninger, og udfordrer os på vejen derhen med deres viden og indsigt.

Kjeld Hansen: www.baeredygtighed.dk
Jan Holm Ingemann, lektor ved Det Samfundsvidenskabelige Institut, Aalborg Universitet: http://personprofil.aau.dk/109683

Fællesspisning kl. 18-19.
Foredrag kl. 19-21 med indlagt pause.

Klimakunst

Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping. Entre 50 kr.

 • Lørdag 5. marts - søndag 29. maj – lørdag-søndag kl. 10-17, onsdag kl. 16-20.

Udstillingen KLIMAKUNST præsenterer en mangfoldighed af kunstneriske værker og udtryk, som alle tematiserer klimaudfordringerne. Anerkendte nordiske, nationale og helt lokale kunstnere bidrager med maleri, foto, skulptur, installation, aktionskunst, video/audiokunst og poesi.

Udstillere: Jens Galschiøt, Bolatta Silis-Høegh, Søren Lyngbye, Jakob Dall, Pia Tafdrup, Kristina Stolz med flere.

Klimalitteratur

Sted: Bogby-Butikken, Jyllandsgade 11, 9520 Skørping. Gratis adgang.

 • Lørdag 5. marts - Søndag den 20. marts - torsdag-fredag kl. 14-17, lørdag kl. 9-13, søndag kl. 10-14.

Bogby9520 har samlet en udstilling af bøger om klima, miljø og bæredygtighed. Kom og se, slå dig ned og læs eller køb en bog om klimaet i Bogby 9520.

Klimaaktiviteter i Ungecenter Syd

Ungecenter Syd, Løgstørvej 161, 9610 Nørager. Gratis adgang.

 • Mandag 7. marts kl. 15-17.

Vi laver klimavenligt design med diverse genbrugsmaterialer. Vi laver fra brugt til nyt. 

 • Torsdag 10. marts kl. 15.30-17.30.

Vi viser film i biografen, hvor der sættes fokus på problematikken om klimaforandringer.

 • Mandag 14. marts kl. 16-19.

Vi laver klimavenlig mad. Vi tryller med årstidens frugt og grønt, med specielt fokus på at holde co2-niveauet nede, i kampen for at tilberede et klimavenligt måltid.

Energy Booster i Ungecenter Øst

Ungecenter Øst, Sverriggårdsvej 4A, 9520 Skørping. Gratis adgang.

 • Mandag 7. marts - torsdag 17. marts

Trænger energien i UC Øst til et kvalitetstjek? Hvor mange penge skyller vi egentlig ud med opvaskevandet, hvor meget fyrer vi faktisk for gråspurvene og bruger du stort splash til din lille tissetår? Tænker du overhovedet på energiforbruget?
Vi har hyret en agent, der kommer forbi for at tjekke og kickstarte sagerne. Missionen er at mindske klimabelastninger – og derved få flere penge til ungelivet i UC Øst.
Mission accomplished? Kun hvis du og vennerne kommer med løsningerne til vores nye innovationseksperiment!

Nysgerrig? Tjek også www.ve.dk/ungenergi
For nærmere info om arrangementet, tjek: rebildungdomsskole.dk

Upcycling i Ungecenter Nord

Ungecenter Nord, Hobrovej 90, 9530 Støvring. Gratis adgang for unge mellem 13-18 år.

Se mere og tilmeld dig på www.rebildungdomsskole.dk

 • Mandag i uge 10 og 11 kl. 19.00-21.00

Vi fylder værkstedet med cykler, gamle trillebøre, badekar og hvad vi ellers kan finde på genbrugspladsen. Alt dette laver vi om til sjove møbler.

 • Mandag 7. marts kl. 18.30-21.30 og torsdag 10. marts k. 15.30-17.30.

Der skal bygges nye udemøbler til satellitten i Suldrup. Vi bruger de gamle borde og bænke, finder gamle traller, og giver det hele nyt liv.

 • Tirsdag 15. marts kl. 15.30-17.30.

Vi overtager gamle bøger fra biblioteket. Vi folder tasker og syr indkøbsnet. Bliver produktionen til det, forærer vi indkøbsnettene til supermarkederne, så byens borgere får mulighed for at vælge en miljørigtig ”indkøbspose”.

Konkurrence: Den bedste Klimamenu 2016

Der er udskrevet konkurrence om bæredygtig madlavning og ”Den Bedste Klimamenu 2016” blandt skolerne i kommunen.

I alt 12 hold fra Bakkehusene, Bavnebakkeskolen, Karensmindeskolen, Skørping Skole, Sortebakkeskolen, Øster Hornum Skole, Rebild Efterskole og Rebild Ungdomsskole arbejder ihærdigt med klimavenlig madlavning i ugerne op til konkurrencen.

Vindermenuen offentliggøres og serveres til Fredagscafeen i Pavillon Cafeen i Skørping den 18. marts
Der er begrænset antal pladser til spisning – først til mølle. Plads skal bestilles på www.pavilloncafeen.dk/bestil.

Klimavenlig skolemad

Skørping Idrætscenter tilbyder hver dag i kampagneugerne frit valg mellem to forskellige klimamenuer til eleverne på Skørping Skole, Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen.

Rådhuskantinen serverer klimavenlig mad

I løbet af kampagneugerne sætter rådhuskantinerne i Støvring, Terndrup og Nørager fokus på klimavenlig mad ved at tilbyde en klimavenlig ret på buffeten til de ansatte i administrationen. 

Guerilla Urteplantning med Dannie Druehyld

Skillingbro Naturskole ved Thingbæk Kalkminer.

Torsdag 10. marts underviser og gennemfører Dannie Druehyld en række klimaaktiviteter med en 5. klasse fra Øster Hornum Skole ud fra tankerne om guerilla urteplantning (guerilla gardening).

Prøv – se – smag på klimaundervisningen – Bavnebakkeskolen

Bavnebakkeskolen i Støvring. Gratis adgang.

 • Torsdag 17. marts og fredag 18. marts.

5. årgang udstiller brugsgenstande fra “Håndværk & Design” lavet af genbrugsmaterialer. 5. og 7. årgang præsenterer deres arbejde med temaerne “Klima, energi og bæredygtighed”.

Yderligere information kan ses på Bavnebakkeskolens hjemmeside: www.bavnebakkeskolen.dk fra mandag i uge 11.

Solovn og grønne tage

Rebild Produktionsskole – Værksted, Håndværk og Service - Møllegårdsvej 7, Støvring.

På Rebild Produktionsskole bliver der arbejdet med grønne tage og solovn til tørring af træ. Se på www.rebildps.dk hvornår der er åbent hus i Værksted, Håndværk og Service.

Rebild Efterskole sætter klima på dagsordenen

Rebild Efterskole sætter klimaet på dagsorden i natur- og samfundsfag. Også i køkkenet tænker de på klimaet og serverer klimavenlig mad for skolens elever og personale i kampagneugerne.

Kulturskolen spiller klimavenligt

Et valghold fra Skørping Skole deltager i workshops med Tulle Ruth og Ane Østergaard fra Band Ane i ugerne op til klimakampagnen. Resultatet af deres arbejde kan opleves til åbningsarrangementet 5. marts.

Klimavenlige varer

Fakta i Skørping har i hele kampagneperioden temaudstilling med klimavenlige råvarer til indkøbskurven.

SuperBrugsen i Støvring har i hele kampagneperioden temaudstilling om klimabelastning ved fødevareproduktion og madlavning. Der vises klimavenlige valg af råvarer til indkøbskurven. Udstillingen i butikken er bemandet af medlemmer af butiksbestyrelsen fredage kl. 15-18 og lørdage kl. 10-13.

Testfamilie. SuperBrugsen har tilsagn fra en børnefamilie om at registrere råvarer og beregne klimabelastning af familiens daglige hovedmåltid i kampagneperioden. Familiens erfaringer med at forbedre klimaregnskabet offentliggøres efterfølgende.

2B – Den grønne frisør, Posten og Økologisk Café i Skørping serverer i begge klimauger økologisk kaffe og klima-kage samt klima-smoothies.

Plastikbjerget – kast med affald

SuperBrugsen i Støvring. Gratis adgang.

 • Fredag 11. marts kl. 14-17.

Kom og se hvor meget plastikaffald en almindelig familie laver på et år. Kan du gætte hvor meget der er? Prøv om du kan sortere affaldet korrekt i vores kastekonkurrence!
Rebild Kommunes affaldsteam stiller op til en snak om affald og genanvendelse.

Fjernvarmeværkerne mødes

Som opfølgning på seminaret under Klima Rebild 15 holder fjernvarmeværkerne et fælles møde på Støvring Fjernvarmeværk 7. marts. Her skal blandt andet diskuteres: håndtering af energibesparelser, Rebild Kommunes varme- og klimaplan ved Michael Jensen og status på produktionsformer/regelsæt for biomassekraftvarme, varmepumper, solvarme ved Per Alex Sørensen PlanEnergi. 

Paludikultur

Paludikultur – dyrkning af afgrøder på lavbundsjorde med miljø-, klima- og natureffekt.

Rebild Erhvervsudviklingsråd, Rebild Kommune, lokalt landbrug og forskningsinstitutioner samarbejder om et projekt, der har til formål at udvikle et bæredygtigt forretningspotentiale for landbruget i harmoni med naturen. Projektet er inspireret af erhvervskonferencen under Klima Rebild 2015. Projektet i opstartsfasen, hvor parterne er i gang med den grundlæggende dialog i forbindelse med realisering af projektet.

Klimalund i Haverslev

Mølhøjvangen mellem Haverslevvej og Kragelundsvej. Gratis adgang.

 • Mandag 7. marts kl. 10.

Som optakt til etablering af mere klimaskov i Rebild Kommune, etableres der en klimalund på et areal ved Haverslev. Lunden plantes i samarbejde mellem kommunen og Grundejerforeningen Mølhøjvangen.

- Borgmester Leon Sebbelin byder velkommen.
- Sussi Handberg fra Danmarks Naturfredningsforening fortæller om klimaskov
- Formand for grundejerforeningen Møjhøjvangen, Brian Vangsted, fortæller om klimalundens betydning for Haverslev og for Mølhøjvangen
- Borgmester Leon Sebbelin planter de første træer sammen med børn fra den lokale børnehave.

Der er kagemand til alle fremmødte.

Lokale og globale træer

Træer er en vigtig ingrediens når vi taler klima. Derfor sætter Rebild ungdomsskoles ungecentre lokale og globale træer på dagsordenen. Vi sparker skovene i gang ved at sælge donerede træer til glade lokale borgere, som får en grønnere have og et sundere klima. De penge, der kommer ind ved salg af træer går til køb af regnskov og sikrer dermed et bedre klima og levesteder for truede dyr og planter i vores globale verden.

Grundejerforeningen Mølhøjvangen og Rebild Kommune etablerer i fællesskab klimalund på Mølhøjvangen i Haverslev. Det første træ plantes 7. marts kl. 10 

Restauranterne serverer klimavenlig mad

Klimaet på menuen.

Rold Storkro, Comwell Sport, Mosskov Pavillonen og Rebildhus har klimamad på menuen i uge 10 og 11.

Se her.

Køb klimavenligt ind

Fakta i Skørping har temaudstilling med klimavenlig råvarer.
Super Brugsen i Støvring har temaudstilling om klimabelastning ved fødevareproduktion og madlavning. Der vises klimavenlige udvalg af råvarer. Udstillingen er bemandet.

Super Brugsen har aftalt med børnefamilie, at de hver dag i uge 10 og 11 registrerer og beregner klimabelastningen af deres aftensmad. Resultaterne foreligger d. 6.4. De viser, at familien har nedbragt deres CO2-belastning fra 52 til 19 kg CO2 ved bevidst at handle klimavenligt ind til aftenmåltidet.

Menu