Barn og ung i Rebild

Børn til musikundervisning - www.colourbox.dk
Rebild Kommune tilbyder pasning og skole af høj kvalitet til dine børn. I børnenes fritid kan de benytte sig af de mange fritidstilbud, som både byer og landsbyer bugner af.

Rebild Kommune vil sikre, at dine børn får de bedste muligheder for udvikling, læring og sammenhæng – herunder gode overgange og læring i et rummeligt miljø.

Pasning

Rebild Kommune tilbyder pasning af børnene i dagpleje, integrerede institutioner (vuggestue og børnehave), børnehave og skolefritidsordning. Der er pladsgaranti. Det betyder, at I som forældre er sikre på at få tilbudt en plads.

Skole

Der er ni skoler i Rebild Kommune med undervisning fra 0.- 9. klasse. Desuden har kommunen et 10. klasses center i Støvring. Kommunen tilbyder også specialklasse for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, AK-klasse, erhvervsklasse og modtageklasser. 

Hvis I ønsker det, kan jeres barn gå i friskole. Jeres barn kan også tage et eller flere år på en efterskole.

Fritid

I Rebild Kommune er der en række væresteder, hvor børn og unge kan bruge deres fritid.

Legestue – 0-6 år: legestuer er private tilbud til forældre og børn, hvor de kan mødes og lege.

Ungecentre - 13-18 år: Rebild Ungdomsskole er organiseret i tre ungecentre, herunder to satellitter, som geografisk dækker bredt i hele kommunen. Ungecentrene er et eftermiddags- og aftentilbud, hvor unge i aldersgruppen kan komme og hygge sig med vennerne, lave lektier, deltage i aktiviteter, fællesspisninger, undervisning m.v. Læs mere om RU´s tilbud og ungecentre på www.rebildungdomsskole.dk.

Og så kan de selvfølgelig gå til spejder, tage en tur i svømmehallen eller udfolde sig på idrætsbanerne. 

 

 

 

 

Menu