Kursus for dig med knogleskørhed

To knogler der er koblet sammen - colourbox.com
Et kursus til dig der har knogleskørhed og er borger i Rebild Kommune. Kurset varer 10 uger med to ugentlige mødegange, der veksler mellem undervisning og træning.

Formålet er, at du gennem undervisning og træning kan få ideer til at leve et godt, sundt og aktivt liv med din sygdom.
Vi forventer, at du deltager aktivt i kurset, det er lavet så alle kan være med. Du skal dog kunne klare dig selv og have gangfunktion. Og du skal selv kunne komme til og fra undervisning og træning.

Tid og sted

Tirsdag er der undervisning og træning fra kl. 9-12.15 på Mastruplundvej 2L, Støvring. 

Torsdag er der naturtræning fra kl. 13-14.15 i Rold Skov ved Skørping Idrætscenter.

Har du ikke mulighed for at deltage i dagtimerne, har vi også et hold for erhvervsaktive
 

Hvad indeholder kurset?

Samtale med sygeplejerske inden opstart af kurset.

Undervisning i blandt andet fysisk aktivitet, lær at forstå din sygdom, knoglevenlig kost og dagligdagen med knogleskørhed.

Træning i motionscenter, hvor du prøver forskellige træningsformer, som planlægges ud fra dine behov. Træning i Rold Skov, hvor vi bruger naturen til at få pulsen op og styrke musklerne. Derudover vil der være fokus på balance og åndedræt.

Hvem står for undervisningen?

På kurset vil du møde en fysioterapeut, sygeplejerske, ergoterapeut og en kostvejleder.

Kunne du tænke dig at deltage?

Så er du velkommen til at kontakte os på tlf. 99 88 84 50 eller E-mail: cskf@rebild.dk. Du kan også henvende dig til din læge, som kan henvise dig til vores kursus.

Menu