Kvalitetsrapport

Blyantstakit i en skov
Kvalitetsrapporten giver en status på kvaliteten i Rebild Kommunes skolevæsen og en indsigt i forholdene på de enkelte skoler i kommunen

Kvalitetsrapporten beskriver skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til de nationale mål og resultatmål, som danner grundlag for en vurdering af folkeskolens resultater og faglige niveau. Kvalitetsrapporten skal være med til at sikre dialog mellem kommunalbestyrelsen, den kommunale forvaltning, den enkelte skoleleder og skolebestyrelse samt skolens lærere og pædagoger. Kvalitetsrapporten skal udarbejdes hvert andet år.

Kvalitetsrapport 2017-2018

Kvalitetsraporten for skoleåret 2017-18 blev godkendt i Byrådet i marts 2019. Der blev politisk udtrykt ros for de flotte resultater. 

Kvalitetsrapporten viser, at skolerne i Rebild Kommune på næsten alle parametre ligger på linje med eller over landsgennemsnittet. For eksempel ligger karaktergennemsnittet for 9. klasses afgangsprøve over landet som helhed. Der er også pæne tal for andelen af undervisning, som foretages af en lærer med linjefagskompetence. Endelig viste kvalitetsrapporten, at der er behov for at støtte de unge yderligere i at begynde på en ungdomsuddannelse. Andelen af unge der starter på en ungdomsuddannelse, er det eneste område, hvor Rebild Kommunes skoler ikke er på niveau eller over.   

Læs meget mere om kvaliteten i Rebild Kommunes skoler i Kvalitetsrapport 2017-2019

Tidligere kvalitetsrapporter

Menu