Mental sundhed

Kvinde som står i skoven med åbne arme
Mental sundhed handler om at kunne trives, udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre.

Rebild Kommune har sat fokus på børn og unges mentale sundhed med nedenstående tilbud:

 • Ungerådgivningen
  Føler du dig alene med dine tanker og problemer? Kom og snak med os! Ungerådgivningen er for dig mellem 13 og 25 år, som tumler med noget, du kan have brug for at vende. Du kan læse mere om ungerådgivningen her.
   
 • Forældrerådgivningsforløb
  Dette er et tilbud om råd og sparring til forældre med teenagebørn. På de tre mødegange kommer vi blandt andet rundt om den naturlige udvikling for en teenager, forandring i forældrerollen - fra småbørnsforældre til teenageforældre, trivsel og mistrivsel, konflikthåndtering, sociale medier og alkohol - nutidens ungdomsliv
  Forløbet er en blanding af faglige oplæg og drøftelser blandt deltagerne- gerne med bidrag fra egen hverdag.
  Der er plads til 20 deltagere på hvert hold- der er opstart i forår og efterår, det bliver slået op på skoleintra og Facebook.
   
 • STOP OP! Et tilbud for stressede og pressede unge i gymnasiet
  Stop op! er et gruppeforløb, hvor du lærer om mental sundhed. Du vil blive guidet i mindfulness og andre teknikker, som du kan bruge, hvis du føler dig presset og stresset i hverdagen. Vi kommer blandt andet ind på emner som stress, tankemylder, søvn og angst. Gruppen ledes af en sundhedsplejerske og en psykolog. Forløbet strækker sig over seks uger, hvor vi mødes hver uge i 1½ time - det foregår på skolen og registreres som lovligt fravær.
  Hvis dette har interesse, kan du tilmelde dig igennem skolepsykologen eller studievejlederen på gymnasiet eller kontakte os direkte på 31 94 36 31 eller på mail: ungeraadgivningen@rebild.dk
   
 • Oplæg på temadage/korte forløb på skolerne i Rebild
  Mulighed for undervisning i mental sundhed, introduktion til mindfulness.

 

 •  

Menu