Midlertidig indefrysningsordning for grundskyld 2018-2020

Borgere, som skal betale mere i grundskyld vil få indefrosset stigningen.
Billede af hus

Det betyder, at den enkelte ejer ikke skal betale noget ekstra nu. I stedet får ejerne et lån, der svarer til stigningen. Lånebeløbet fremgår af ejendomsskattebilletten og er trukket fra opkrævningen, der sendes ud. Lånet er rente- og gebyrfrit.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden, der overstiger kr. 200,00 pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan indefrysningen ikke fravælges, ligesom man ikke kan vælge at indfri lånet i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Det indefrosne beløb svarer til stigningen af grundskylden for hele 2018. Grundskylden for første halvår 2018 er opkrævet uden indefrysning, idet loven ikke var vedtaget på tidspunktet for opkrævningen. For andet halvår 2018 indefryses der derfor et beløb svarende til hele stigningen.

Hvis ejendommen skifter ejer, forfalder det indefrosne beløb til betaling og sælger modtager automatisk en opkrævning fra kommunen. Ny ejer vil herefter få indefrosset i det næstkommende år.

Menu