Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Mundbind - hvad skal du være opmærksom på?

Her er de gældende retningslinjer for brug af mundbind i forbindelse med covid-19. Vi giver her et overblik til hvad du som borger skal være opmærksom på.

Et vigtigt supplement

Mundbindet er et supplement til de generelle anbefalinger om god håndhygiejne, begrænsning af fysisk kontakt, hyppig rengøring både hjemme og på arbejdspladsen, og en opmærksomhed på at holde god afstand og vise hensyn til hinanden. 

Offentlig transport og taxaer

Fra lørdag den 22. august 2020 er der krav om brug af mundbind i den kollektive trafik i hele landet, på alle tidspunkter af døgnet. 

Undtagelser for krav om mundbind

Raske børn under 12 år er undtaget for brug af mundbind i den kollektive trafik. 

Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.

Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser osv.

Mundbind bør fjernes, hvis man oplever svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.

Udlevering af mundbind

Alle patienter, der benytter flex transport, skal bruge mundbind. Regionen søger for mundbind til patienter der ikke har medbragt mundbind.

Elever over 12 år, som er tilknyttet den kommunale ordning vedr. befordringsforpligtelse, enten på grund af afstand til skolen eller i forbindelse med farlig skolevej, får udleveret mundbind på den skole de er tilknyttet. 

Børn og unge der bor på kommunale institutioner, som ikke har adgang til mundbind fra deres forældre, vil få udleveret mundbind på institutionen.

Socialt udsatte og studerende på SU, der ikke selv har økonomi til at købe mundbind, kan få udleveret mundbind hos jobcenteret og borgerservice.

CE-mærkede engangsmundbind

De CE-mærkede engangsmundbind har en højere beskyttelsesgrad end mundbind der ikke er det, derfor bør følgende personer altid anvende et CE-mærket mundbind.

Personer, som er testet positiv for ny coronavirus eller er i risiko for at være smittet, for eksempel fordi de har symptomer eller har været i kontakt med en covid-19 smittet.

Personer, som er på vej hjem fra for eksempel lufthavnen efter en rejse i et land eller område, hvortil Udenrigsministeriet grundet COVID-19 fraråder alle unødvendige rejser og derfor skal i selvisolation.

Personer, som skal besøge en person i øget risiko, som ikke er en del af vedkommendes husstand, og hvor det ikke er muligt at holde afstand.

Personer i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

Links til mere viden vedr. mundbind

Test af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik