Økonomiudvalg overtager byrådets opgaver midlertidigt

Økonomiudvalget overtager byrådets opgaver midlertidigt
Et stort flertal i byrådet har besluttet at lade Økonomiudvalget overtage byrådets opgaver og kompetencer indtil vi er på den anden side af corona-udbruddet.

Beslutningen er truffet på baggrund af de retningslinjer om ’fravigelse fra Styrelsesloven i forhold til afholdelse af politiske møder’ som Social- og Indenrigsministeriet meldte ud den 23. marts 2020.

Den eneste ændring i det politiske set-up er at Økonomiudvalget træder i stedet for byrådet og dermed er det øverste beslutningsorgan i kommunen.

•    Se byrådets beslutning og resultat af afstemningen 

De fem fagudvalg fungerer fuldstændig som de plejer. Formelt skal det godkendes af Økonomiudvalget, at fagudvalgene også fortsat holder møder og derfor er der indkaldt til et ekstraordinært møde den 26. marts hvor det er på dagsorden.

I forlængelse af det ekstraordinære møde behandler Økonomiudvalget også dagsordenen fra det nu aflyste byrådsmøde torsdag den 26. marts. 

Ifølge Indenrigsministeriets bekendtgørelse kan fravigelsen af Styrelsesloven ske frem til den 1. juli 2020. 

I Økonomiudvalget sidder: 

  • Leon Sebbelin (B) (formand)
  • Morten Lem (A) (næstformand)
  • Lars Hørsman (SF)
  • Bente Søgaard (V)
  • Holger Pedersen (C)
  • Jeppe Ugilt (V) 
  • Tommy Degn (O)

Du finder fortsat dagsordner og referater her på hjemmesiden

Normalt er byrådsmøderne offentligt tilgængelige, det skal de være ifølge Styrelsesloven, men den bestemmelse har Indenrigsministeriet ophævet midlertidigt, i de tilfælde hvor Økonomiudvalget overtager opgaverne fra byrådet – altså som det er tilfældet her i Rebild Kommune.

Vi offentliggør selvfølgelig beslutningerne her på hjemmesiden hurtigst muligt efter mødet er afsluttet – ligesom vi plejer.

Du finder dem under:

Menu